การเปรียบเทียบจำนวน

 การเปรียบเทียบจำนวนที่มีสองหลักสองจำนวน  มีวิธีการสังเกตง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 นำตัวเลขในหลักสิบมาเปรียบเทียบกันก่อน ถ้าตัวเลขใดมีค่ามากกว่า แสดงว่าจำนวนนั้นมีค่ามากกว่า

ขั้นตอนที่ 2 ถ้าเปรียบเทียบตัวเลขหลักสิบแล้ว ปรากฎว่ามีค่าเท่ากัน ให้นำตัวเลขในหลักหน่วยมาเปรียบเทียบกัน ถ้าตัวเลขใดมากกว่า แสดงว่าจำนวนนั้นมีค่ามากว่า

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง