ประโยชน์ของการใช้ฟันเคี้ยวอาหารให้ละเอียด

  การใช้ฟันบดเคี้ยวอาหารอย่างละเอียด มีประโยชน์ ดังนี้

๑) ทำให้อาหารไหลผ่านจากหลอดอาหารไปสู่กระเพาะอาหารได้สะดวก

๒) ทำให้กระเพาะอาหารไม่ต้องทำงานหนักในการบีบรัดเพื่อย่อยอาหาร

๓) ทำให้การดูดซึมของอาหารเข้าสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทำได้ง่ายขึ้น

๔) ทำให้ขับถ่ายอุจจาระได้ง่ายขึ้นและท้องไม่ผูก

วิธีดูแลรักษาฟัน

๑) แปรงฟันให้ถูกวิธี อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง คื ตอนเช้าและตอนเย็นวิธีแปรงฟันที่ถูกวิธีควรแปรงให้ทั่วทุกซี่ ทุกด้าน และให้ทั่วถึงทั้งด้านนอกและด้านใน ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

       (๑) การแปรงฟันบนและฟันล่าง แปรงฟันบนให้วางแปรงเอียงเล็กน้อยกันแนวเหงือก แล้วปัดขนแปรงลงล่างผ่านตัวฟันหลาย ๆ ครั้ง จนครบฟันบนทุกซี่และทุกด้าน จากนั้นแปรงฟันล่างให้ปัดขนแปรงขึ้นบนผ่านตัวฟันหลาย ๆ ครั้ง จนครบฟันล่างทุกซี่และทุกด้านเช่นเกม

       (๒) การแปรงฟันกราม ใช้ขนแปรงถูด้านบนของฟันกรามไปมา

       (๓) เมื่อแปรงฟันครบทุกซี่แล้ว ให้แปรงลิ้นด้วยโดยวางแปรงที่กลางลิ้น แล้วลากถูแปรงลงมาที่ปลายลิ้นเบา ๆ ๒ – ๓ ครั้ง

๒) กินอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อช่วยบำรุงเหงือกและฟัน เช่น นม ผัก

๓) ไม่ใช้ฟันกัดและแทะของแข็ง เพราะอาจทำให้ฟันหักหรือบิ่น

๔) ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจดูสุขภาพฟันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์
จากหนังสือ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๕ พิมพ์ครั้งที่ ๓

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง