คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วยตัว O-S

น้องอั่งเปาจะมาชวนเพื่อนๆเรียนคำศัพท์ง่ายๆที่ขึ้นต้นด้วยตัว O-S กันต่อนะครับ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง