คำศัพท์เรื่องสีระดับชั้นอนุบาล

น้องอั่งเปาอายุ 5ปี เรียนอยู่ชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตราชภัฏอุตรดิตถ์ จะมาแนะนำ ชักชวนเพื่อนๆเรียนรู้คำศัพท์ระดับ อนุบาล ไปด้วยกัน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง