พลังงาน    6CO2 6H2O
                    เราสามารถทดสอบหาน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวได้  โดยใช้สารละลายเบเนดิกต์ซึ่งมีสีฟ้า  เมื่อสารละลายเบเนดิกต์ทำปฏิกิริยากับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีลักษณะเป็นตะกอบสีแดงอิฐของคอปเปอร์ (I)  ออกไซด์ (Cu2O)  โดยความเข้มของสีแดงอิฐที่สังเกตได้จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่อยู่ในสารที่นำมาทดสอบ

ถ้าถูกใจอย่าลืมโหวตให้นะคะ ขอบคุณค่ะ

[member_id] => MEM0100249 [add_date] => 2012-05-26 14:21:51 [security_code] => 53033 [mul_source_id] => [mul_type_id] => [cms_subject] => [mul_shortdesc] => [cms_file_path] => [cms_file_name] => [mul_thumbnail_file] => [mul_image_file] => ) [link_social] => http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/19618-00/ [bg_bar] => cms_template_knowledge_bg_gray [cms_arrow] => cms_gray_arrow.png [member_thumbnail] => เข้าสู่ blog ของ  [member_name] => Conan&Harry [member_name_no_link] => Conan&Harry [post_date] => 26 พฤษภาคม 2555 [cms_subject] => น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide) [relate_xml] => http://www.trueplookpanya.com/new/xml/relate_cms_content/knowledge/19618/3000/9// [bg_bar_detail] => cms_template_knowledge_bg [bg_bar_color] => cms_template_knowledge_bg_color [cms_category_name] => วิทยาศาสตร์ [right_menu_relate_view_all] => http://www.trueplookpanya.com/new/knowledge_list/all-3000/ [cat_parent_id] => วิทยาศาสตร์ [cat_box_name] => วิทยาศาสตร์ [poster] => /data/product/media//_320x240.png [vdo] => [check_hd] => [facebook_filename] => http://www.trueplookpanya.com/data/product/media//_320x240.png [views] => 4,469 [same_content_id] =>
แปลกแต่จริงที่น้ำตาลไม่เคยเน่าเสีย ??
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
4,422 views | 3 เม.ย. 56
deariiz
PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เคมี ตอนที่ 2
PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เคมี ตอนที่ 3
PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เคมี ตอนที่ 4
PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เคมี ตอนที่ 5
PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เคมี ตอนที่ 6
PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เคมี ตอนที่ 7
PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เคมี ตอนที่ 1
น้ำเกลือทำมาจากอะไร
[member_relate_content] =>
ระบบไหลเวียนโลหิต
2,205 views | 1 ก.ย. 55
Conan&Harry
[icon_level] => [tag] =>
น้ำตาล , โมเลกุล , เดี่ยว , มอนอแซคคาไรด์ , Monosaccharide
[exam_relate_content] =>
แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุด ...
โพส : 19 ก.ย. 56
3,727 views
แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้น ...
โพส : 14 พ.ย. 56
13,671 views
วิชาวิทยาศาสตร์ม.2 ชุดที่ ...
โพส : 25 ก.ย. 52
15,318 views
วิชาวิทยาศาสตร์ม.2 ชุดที่ ...
โพส : 25 ก.ย. 52
29,686 views
แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุด ...
โพส : 16 ก.ย. 56
9,089 views
แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุด ...
โพส : 20 ก.ย. 56
9,351 views
ทดสอบความรู้เรื่องธาตุ
โพส : 23 ก.ค. 57
3,804 views
แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุด ...
โพส : 24 ก.ย. 56
4,487 views
แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุด ...
โพส : 19 ก.ย. 56
4,596 views
แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุด ...
โพส : 24 ก.ย. 56
5,650 views
[media_type] => [playerID] => vdo_player [page_keyword] => น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide) : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม [page_description] => น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว มอนอแซ็กคาไรด์  (Monosaccharide)  หรือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว  มีลักษณะเป็นโมเลกุลซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน 3-8  อะตอม  สามารถละลายน้ำได้ดีและมีรสหวาน  เป็นน้ำตาลที่มีขนาดโมเลกุลเล็กท ... [page_title] => น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide) : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม [facebook_status] => show [facebook_adminid] => 100000680692180 [facebook_subject] => น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide) : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม [facebook_type] => movie [facebook_link] => http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/19618-00 [facebook_sitename] => Trueplookpanya.com [facebook_des] => น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว มอนอแซ็กคาไรด์  (Monosaccharide)  หรือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว  มีลักษณะเป็นโมเลกุลซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน 3-8  อะตอม  สามารถละลายน้ำได้ดีและมีรสหวาน  เป็นน้ำตาลที่มีขนาดโมเลกุลเล็กท ... [facebook_filename_vdo] => http://www.trueplookpanya.com/new/includes/media/jw_player.swf?config=http://www.trueplookpanya.com/new/xml/gen_xml_cms/knowledge/19618/00/ [facebook_box] =>
คลังความรู้ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
) --> น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide) : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide)

น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว

มอนอแซ็กคาไรด์  (Monosaccharide)  หรือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว  มีลักษณะเป็นโมเลกุลซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน 3-8  อะตอม  สามารถละลายน้ำได้ดีและมีรสหวาน  เป็นน้ำตาลที่มีขนาดโมเลกุลเล็กที่สุดไม่สามารถถูกย่อยให้เล็กลงกว่านี้ได้  ร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันที น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวสามารถแบ่งได้เป็นหลายชนิด  ซึ่งแต่ละชนิดอาจมีสุตรโมเลกุลเหมือนกัน  แต่มีสูตรโครงสร้างที่แตกต่างกันได้  เช่น  ไรโบส  ไลโซส  ไซโลส  และอะราบิโนส  ซึ่งต่างก็มีสูตรโมเลกุลเป็น C5H10O5  เหมือนกัน  แต่มีสูตรโครงสร้างที่แตกต่างกัน
                    กาแลกโทส (galactose)  ฟรักโทส (fructose)  และกลูโคส (glucose)  เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่พบได้มากในกระแสเลือด  มีสูตรโมเลกุลเป็น C6H12O6  เป็นน้ำตาลกลุ่มที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตมาก
                    น้ำตาลแลกโทส  เป็นน้ำตาลที่มีความหวานน้อย  ไม่พบในธรรมชาติ  แต่ได้จากการย่อยสลายน้ำตาลแลกโทสในน้ำนม  เป็นสารองค์ประกอบของระบบสมองและเนื้อเยื่อประสาท
                    น้ำตาลฟรักโทส  เป็นน้ำตาลที่มีความหวานมากที่สุด  พบมากในน้ำผึ้ง  ผัก  และผลไม้ที่มีรสหวานต่าง ๆ โดยมักพบอยู่ร่วมกับซูโครสและกลูโคส  เป็นน้ำตาลที่มีบทบาทที่สำคัญในกระบวนการเผาผลาญอาหารของสิ่งมีชีวิต
                    น้ำตาลกลูโคส  เป็นน้ำตาลที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยพืชสีเขียว  จากนั้นจึงถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลรูปอื่น ๆ หรือคาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเก็บสะสมไว้ในส่วนต่าง ๆ ของพืชต่อไป  พบได้ในผลไม้ที่มีรสหวาน  น้ำผึ้ง  และในกระแสเลือด  น้ำตาลกลูโคสมีบทบาทสำคัญ  คือ  ช่วยให้กล้ามเนื้อมีการยืดหดตัว  ควบคุมการเต้นของหัวใจ  ช่วยให้การทำงานของระบบต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และยังเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายด้วย  โดยร่างกายจะสามารถเผาผลาญกลูโคสได้โดยอาศัยกลูโคสและแก๊สออกซิเจนเป็นสารตั้งต้น ได้ผลิตภัณฑ์คือพลังงานแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  และน้ำ   ดังสมการ
                                   C6H12O6 6O2                 ------------->                    พลังงาน    6CO2 6H2O
                    เราสามารถทดสอบหาน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวได้  โดยใช้สารละลายเบเนดิกต์ซึ่งมีสีฟ้า  เมื่อสารละลายเบเนดิกต์ทำปฏิกิริยากับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีลักษณะเป็นตะกอบสีแดงอิฐของคอปเปอร์ (I)  ออกไซด์ (Cu2O)  โดยความเข้มของสีแดงอิฐที่สังเกตได้จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่อยู่ในสารที่นำมาทดสอบ

ถ้าถูกใจอย่าลืมโหวตให้นะคะ ขอบคุณค่ะ

#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน