แก้วคว่ำน้ำไม่หก

การทดลองเรื่อง แก้วคว่ำน้ำไม่หก
อุปกรณ์
1. แก้วน้ำ 1 ใบ
2. น้ำเปล่า
3. แผ่นพลาสติก ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  มีขนาดใหญ่กว่าปากแก้วเล็กน้อย

วิธีการทดลอง
1. ใส่น้ำให้เต็มแก้วจนเกือบล้น
2. ปิดปากแก้วให้สนิทด้วยกแผ่นพลาสติก
3. ใช้ฝ่ามือข้างหนึ่งจับกระดาษแข็งปิดปากแก้วให้แน่น แล้วค่อย ๆ  คว่ำแก้วลง
4. ยกแก้วขึ้น สังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้น  น้ำหกออกมาจากแก้วหรือไม่

คำอธิบาย
เนื่องจากอากาศมีแรงดันทุกทิศทาง อากาศจะดันรอบ ๆ แก้ว แรงดันของอากาศที่มีต่อแผ่นพลาสติกนั้นมีมากกว่าแรงดันที่เกิดจากน้ำในแก้ว แผ่นพลาสติกจึงปิดปากแก้วอยู่ได้โดยไม่หล่น น้ำในแก้วจึงไม่หก โดยปกติแล้ว  ตัวเราเองก็ถูกอากาศกดทับอยู่ตลอดเวลาด้วยน้ำหนัก 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร นั่นแสดงว่าใครที่ตัวใหญ่มากก็จะถูกอากาศกดทับมากด้วย แต่เราคุ้นเคยกับสภาพแรงดันอากาศนี้ จึงไม่รู้สึกตัวว่ากำลังถูกอากาศกดทับอยู่  แต่เมื่อไหร่ที่ขึ้นไปอยู่บนภูเขาสูง ๆ  หรืออยู่บนเครื่องบินที่อากาศมีแรงดันที่แตกต่างไปจากเดิม เราจะก็รู้สึกได้ เช่น อาจเกิดอาการหูอื้อ หรือ หายใจไม่สะดวก  เป็นต้น


ที่มา : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง