สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ป.6

สมการนั้น คือ เครื่องหมายเท่ากับ  
อย่างเช่น  6 6= 12 อย่างนี้ก็คือ สมการ 
             6 4= 10
 

หากมีเครื่องหมาย แสดงว่าไม่ใชสมการ
 ตัวแปร คือ ตัวที่แทนตัวเลขที่ไม่ทราบค่า ไม่ว่าจะเปน a-z , ก-ฮ  ก็เป็นตัวแปร หรือ เครื่องหมาย สี่เหลี่ยมที่เรียนตั้งแต่ ป.1 ป.2 ก็    คือตัวแปรเช่นเดียวกัน

สมการเชิงเส้นตัวเแปรเดียว อธิบายง่ายๆ ก็คือ สมการที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียวในสมการ เช่น 5 m=6 , 4 X=7   

   เอาหล่ะ เรามาฝึกแก้โจทย์กันเถอะ

8 Y=10   Y= ???? วิธีทำคือ  นำ 8 ไปลบออกจากสมการทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อให้ 8 หายไป  

8 Y-8=10-8
จากนั้น 8 ก็จะหายไปเหลือเพียง Y ตัวเดียว
 Y=2

ลองมาทำอีกซักข้อกันเถอะ
P-9=12 P= ????
วิธีทำคือ  นำ 9 ไปบวกทั้งสองข้าง  *** จำไว้นะคับ ถ้าเจอบวกให้เปลี่ยนเป็นลบ ถ้าเจอลบให้เปี่ยนเป็นบวก
P-9 9=12 9
P=21 

 *** ถ้าเจอลบ อย่างเช่น X-6=9  ให้นำ 6 ไปบวกทั้งสองข้าง  แต่ถ้าเจอบวกอย่างเช่น Y 2=9 ก็นำ 2 ไปลบทั้งสองข้าง
       ถ้าเจอคูณอย่างเช่น  8y=16  (8กับ y คูณกันอยู่ จึงนิยมนำมาเขียนติดกัน)  ให้นำไปหาร y=16÷8 
       ถ้าเจอหาร อย่างเช่น  X ÷ 4 = 2  ให้นำ 4 ไปคูณ   X=4

 ถ้ายังไม่เข้าใจจะแถมอีกสักข้อ

     x-8=10   x=?????

    x-8 8 = 10 8

     x=18


เอาหล่ะคงเข้าใจกันแล้วนะ   งั้นเราลองมาทำโจทย์ แบบ รวมๆ กันเถอะ

10m - 8 = 12

     m=  ????

    ถ้าเจอโจทย์อย่างนี้ ให้เอา เลขที่ไกลตัว m ไป จัดหาร ก่อน

 
10m – 8 8 = 12 8
            10m = 20
 
              จากนั้นก็นำ 10 ไปหาร

            
m  =  20÷10
             m  =  2

 

          ลองทำอีกสักข้อ  ^^

       2m - 9 = 11

       2m -9 9 = 11 9

               2m  =  20
                       
                 m  =  20 ÷ 2
                 m  = 10

###  หวังว่าคงจะเข้าใจกันน๊ะ  ^^
      

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง