ติวเข้าเตรียมอุดมฯ วิชา ชีววิทยา ม.3 - เอกสารประกอบการติว
ขนาด : 0.83 MB

ติวเข้าเตรียมอุดม - เอกสารประกอบการติว
"ติดเตรียมฯ ยกแก๊งค์ ลัลล้า...ยกก๊วน"
วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.ชัยรัตน์ เจษฎารัตติกร (อ.เจี๋ย)
วิชาฟิสิกส์ โดย อ.กิตติธัช เลาห์อุทัยวัฒนา (ครูพี่ผิง)
วิชาชีววิทยา โดย น.สพ.กฤษณะ ธรรมศิริ (พี่หมอเมศ)
วิชาเคมี โดย อ.ป๊อบ และ อ.เต้
วิชาสังคมศึกษา โดย อ.ชัย
สถาบันกวดวิชาเจี๋ย

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง