ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 200 ข้อ
ขนาด : 2.00 MB

ข้อสองดังกล่าวมาจากโรงเรียนสถาบันสอนวิชาภาษาอังกฤษ 200 ข้อ

ซึ่งข้อสอบอาจจะยากกว่าเด็ก ป.6 นิดหน่อย มีของ ม.1 ปนมาด้วย