กติกาแฮนด์บอล

 

กติกาแฮนด์บอล

สนามเล่น

1. ขนาดของสนามเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาว 40 เมตร กว้าง 20 เมตร ด้านยาวเป็นสองเท่าของด้านข้าง (เส้นประตูด้านนอกรวมอยู่ในเส้นประตูด้วย) สนามเล่นแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยมีเส้นกึ่งกลาง (เส้นแบ่งแดน) ลากขนานกับเส้นประตูและมีเขตประตูทั้งสองด้าน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดและผิวของสนามแข่งขัน จะต้องไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบกับทีมใดทีมหนึ่ง

หมายเหตุ เพื่อความปลอดภัยควรมีพื้นที่นอกสนามห่างจากเส้นข้าง 1 เมตร และห่างจากประตู 2 เมตร

2. ประตูแต่ละด้านต้องวางที่จุดกึ่งกลางด้านนอกของเส้นประตู แต่ละประตูมีขนาดสูง 2 เมตร และกว้าง 3 เมตร (โดยวัดจากขอบด้านใน)

เสาประตูจะต้องตั้งอยู่กับพื้นอย่างมั่นคง และเชื่อมต่อด้วยคานประตูขอบหลังของเสาประตูจะต้องตั้งอยู่ที่ขอบนอกของเส้นประตู เสาประตู และคานประตู จะต้องมีขนาด 8 x 8 เซนติเมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน (ไม้โลหะชนิดเบา หรือวัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ ) และต้องทาสีทุกขนาดจำนวน 2 สี ที่ตัดกับสีของผนังด้านหลังประตู บริเวณที่เชื่อมต่อกันระหว่างเสาประตูกับคานประตูจะต้องทาเป็นสีเดียวกันตลอด โดยมีความยาว 28 เซนติเมตร และที่บริเวณอื่น ๆ ยาว 20 เซนติเมตร ประตูจะต้องมีตาข่ายขึงติดไว้ และเมื่อลูกบอลถูกขว้างไปแล้วจะไม่กระดอนออกมาอย่างทันทีทันใด

3. เขตประตูให้ลากเส้นยาว 3 เมตร ขนานกับเส้นประตู ใช้ด้านในของเสาประตูแต่ละเสาทำเป็นจุดศูนย์กลางรัศมี 6 เมตร ลากจากเส้นประตูไปบรรจบกับเส้น 3เมตร เป็น 1/4 ของวงกลมทั้งสองด้าน เส้นนี้เรียกว่าเส้นเขตประตู

4. เส้นส่งลูกกินเปล่า (9 เมตร) เป็นเส้นไขปลาลากขนาดกับเส้นเขตประตู โดยห่างจากเส้นเขตประตู 3 เมตร

5. เส้น 7 เมตร ลากเส้นยาว 1 เมตร ห่างจากเส้นประตู 7 เมตร ให้ขนานกับเส้นประตู และห่างจากเส้นข้างทั้งสองข้างเท่า ๆ กัน

6. เส้นเขตผู้รักษาประตู ลากเส้นข้าง 15 เซนติเมตร ให้ขนานกับเส้นประตู และห่างจากเส้นประตู 4 เมตร เส้นนี้ให้อยู่ระหว่างกลางของเส้นข้างทั้งสองเส้น

7. เส้นกลางสนาม ลากต่อจากจุดกึ่งกลางของเส้นข้างทั้งสองด้าน

8. เส้นเปลี่ยนตัว ลากเส้นยาว 15 เซนติเมตร ที่เส้นข้างแต่ละด้านที่แบ่งโดยเส้นกลางสนาม แต่ละเส้นทำเป็นมุมฉากกับเส้นข้าง และอยู่ห่างจากเส้นกลางสนาม4.50 เมตร

9. เส้นทุกเส้นเป็นส่วนหนึ่งของเขตนั้น ๆ และกว้าง 5 เซนติเมตร และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

10. เสาประตูต้องกว้าง 8 เซนติเมตร

ขนาดของสนาม
ประตู
เวลาการเล่น
1. เวลาการเล่นทั้งประเภทชายและหญิงที่มีอายุ 8 ปี หรือมากกว่า แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 30 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที
2. เวลาการเล่นจะเริ่มขึ้นเมื่อผู้ตัดสินประจำสนาม ให้สัญญาณนกหวีดหมดเวลา จะต้องทำโทษความผิดนั้นก่อน หลังจากนั้นจึงค่อยให้สัญญาณหมดเวลา ผู้ตัดสินประจำสนามเพียงคนเดียวที่สามารถหยุดเวลาการเล่นภายหลังจากมีการส่งลูกกินเปล่า หรือยิงลูกโทษ และประตูด้านข้าง
3. ทั้งสองด้านทีมจะต้องเปลี่ยนแดนกันในครึ่งเวลาหลัง
4. ผู้ตัดสินทั้งสองจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดว่าจะให้มีการหยุเล่นชั่วขณะหนึ่ง และจะให้เริ่มเล่นต่อเมื่อใด โดยจะต้องให้สัญญาณกับผู้จับเวลาว่าเมื่อไรจะให้หยุดนาฬิกา (ขอเวลานอก) และจะเริ่มเมื่อไร

การหยุดเวลาการเล่น และการขอเวลานอก จะต้องแสดงให้ผู้จับเวลาทราบ โดยการเป่านกหวัดสั้น ๆ 3 ครั้ง และให้สัญญาณมือรูปตัว T สัญญาณนกหวัดจะต้องเป่าเพื่อแสดงให้เริ่มการเล่นใหม่ภายหลังจากการขอเวลานอก

หมายเหตุ ถ้าจะให้ดีควรใช้นาฬิกาที่แสดงให้ทุกคนเห็นได้ แต่จะต้องควบคุมได้จากโต๊ะผู้จับเวลาเท่านั้น แต่ถ้าไม่สามารถทำได้ ผู้จับเวลาควรใช้นาฬิกาตั้งโต๊ะหรือนาฬิกาจับเวลา ผู้จับเวลาจะต้องหยุดเวลาเมื่อผู้ตัดสินขอเวลานอกและจะต้องเริ่มเวลาใหม่เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณนกหวีด

5. ถ้าเวลาการเล่นได้หมดลง ผู้จับเวลาจะต้องคอยจนกว่าการส่งลูกกินเปล่าหรือยิงลูกโทษได้เสร็จสิ้นลง จึงจะให้สัญญาณครั้งสุดท้าย

6. ถ้าผู้ตัดสินพิจารณาเห็นว่าผู้จับเวลาได้ให้สัญญาณหมดเวลาก่อนกำหนด เขาต้องให้ผู้เล่นทั้งหมดอยู่ในสนามและเล่นต่อไป ทีมที่เสียเปรียบจากการให้สัญญาณหมดเวลาจะได้เป็นผู้ครอบครองลูกบอล ถ้าเวลาในครึ่งแรกจบช้าเกินไป เวลาในครึ่งหลังต้องตัดลงให้น้อยกว่าเดิมตามที่เป็นไปนั้น

7. เมื่อหมดเวลาในช่วงปกติแล้วผลยังเสมอกัน กติกาการแข่งขันได้กำหนดการหาผู้ชนะ โดยให้ทำการเสี่ยงหลังจากพัก 5 นาที เพื่อเลือกส่งหรือเลือกแดน สำหรับเล่นในเวลาเพิ่มพิเศษ โดยช่วงเวลาที่เพิ่มพิเศษจะแบ่งเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 5 นาที (เปลี่ยนแดนกันในครึ่งเวลา โดยไม่มีเวลาพัก) ถ้าผลยังเสมอกันอีก ก็ให้ต่อเวลาเพิ่มพิเศษในช่วงที่ 2 โดยให้ทำการเสี่ยงเพื่อเลือกแดน และการแข่งขันจะไม่มีเวลาพักในช่วงเวลาเพิ่มพิเศษ ถ้าผลจากการต่อเวลาเพิ่มพิเศษในช่วงที่ 2 ยังคงเสมอกันอีก ให้ประยุกต์กติกานี้เพื่อหาผู้ชนะ

ลูกบอล

1. ลูกบอลจะต้องทำด้วยหนังหรือวัสดุเทียม และเป็นรูปทรงกลม ผิวของลูกบอลต้องไม่สะท้อนแสงหรือลื่น

2. ลูกบอลเมื่อวัดโดยรอบก่อนการแข่งขัน ในประเภทชายมีเส้นรอบวงระหว่าง 58-60 เซนติเมตร หนัก 425-475 กรัม สำหรับประเภทหญิงจะมีเส้นรอบวงระหว่าง 54-56 เซนติเมตร หนัก 325-400 กรัม

3. การแข่งขันแต่ละครั้งต้องมีลูกบอลที่ถูกต้องตามกติกาไว้ 2 ลูก

4. เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้น จะสามารถเปลี่ยนลูกบอลได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควรเท่านั้น

5. ลูกบอลที่มีเครื่องหมายรับรองของสหพันธ์แฮนด์บอลนานาชาติ (IHF) เท่านั้น จึงจะสามารถใช้สำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติได้

ผู้เล่น

1. ทีมหนึ่งประกอบด้วยผู้เล่น 12 คน (ผู้เล่นในสนาม 10 คน ผู้รักษาประตู 2 คน) ซึ่งต้องมีชื่ออยู่ในใบบันทึก ตลอดเวลาการแข่งขันจะต้องมีผู้รักษาประตูการแข่งขันตะต้องมีผู้เล่นฝ่ายละไม่เกิน 7 คน (เป็นผู้เล่นในสนาม 6 คน และผู้รักษาประตู 1 คน) ทุกคนสามารถร่วมเล่นในสนามได้ตลอดเวลา ส่วนที่เหลือคือผู้เล่นสำรองเฉพาะผู้เล่นสำรองและผู้เล่นที่ถูกสั่งพักรวมทั้งเจ้าหน้าที่อีก 4 คน เท่านั้นที่อนุญาตให้นั่งอยู่ในบริเวณเขตผู้เล่นสำรอง ซึ่งเจ้าหน้าที่นี้ต้องมีชื่ออยู่ในใบบันทึก และมีคนหนึ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผุ้รับผิดชอบต่อทีม โดยเจ้าหน้าที่คนนี้เท่านั้นที่สามรถแสดงตนกับผู้บันทึก ผู้จับเวลา และผู้ตัดสินได้ (ถ้าจำเป็น)

2. ในการเริ่มต้นแข่งขัน ทั้งสองฝ่ายต้องมีผู้เล่นอย่างน้อยฝ่ายละ 5 คน โดยมี 1 คน ที่มีชื่อในใบบันทึกว่าเป็นผู้รักษาประตูตลอดเวลาการแข่งขัน รวมทั้งเวลาเพิ่มพิเศษ จำนวนผู้เล่นจะสามารถเพิ่มขึ้นจนถึง 12 คนได้ และการแข่งขันจะดำเนินต่อไป ผู้เล่นที่มีสิทธิ์เข้าเล่นสามารถเข้าเล่นในสนามได้ทุกเวลา ณ บริเวณเส้นการเปลี่ยนตัวของทีมตนเองผู้เล่นที่มาถึงสนามหลังจากการเข่งขันได้เริ่มไปแล้วจะต้องได้รับการอนุญาตให้เข้าเล่นได้จากผู้บันทึกหรือผู้จับเวลาก่อน ถ้าผู้เล่นที่ไม่มีสิทธิ์เข้าเล่นได้ลงในสนาม ฝ่ายตรงกันข้าม จะได้ส่งลูกกินเปล่า และผู้เล่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน

4. ผู้เล่นสำรองสามารถเข้าเล่นได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งต่อผู้บันทึกผู้จับเวลา โดยผู้เล่นในสนามได้ออกจากสนามเรียบร้อยแล้ว ในกรณีนี้จะใช้รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้รักษาประตูด้วย ผู้เล่นทุกคนจะสามารถเข้าหรือออกจากสนามได้เฉพาะในส่วนบริเวณเส้นเปลี่ยนตัวของฝ่ายตนเองเท่านั้น ในระหว่างการขอเวลานอก การเข้าสนามจะสามารถเข้าได้เฉพาะในช่วงเขตการเปลี่ยนตัว โดยการอนุญาตจากผู้ตัดสิน

หมายเหตุ ผู้เล่นที่ออกหรือเข้าสนามโดยไม่ถูกต้องจะถูกทำโทษตามกติกาการผิดระเบียบการเปลี่ยนตัว นอกจากการออกนอกสนามโดยไม่ตั้งใจ

5. การเปลี่ยนตัวที่ไม่ถูกต้องจะถูกลงโทษโดยการส่งลูกกินเปล่า ณ จุดที่ผู้เล่นสำรองได้เข้าสนาม และลงโทษผู้เล่นที่เข้าไปในสนาม โดยการให้พัก 2 นาที ถ้าการเปลี่ยนตัวที่ไม่ถูกต้องได้ทำในขณะหยุดการแข่งขัน ผู้เล่นนั้นจะถูกสั่งพัก 2 นาที และเริ่มเล่นใหม่โดยการส่ง ณ จุดที่การเล่นได้หยุดลงตามความเหมาะสมถ้ามีการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับการไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา หรือการก้าวร้าวอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนตัวที่ผิดระเบียบ หรืออื่น ๆ ผู้เล่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ หรือให้ออกจากการแข่งขันตามความเหมาะสม

6. ถ้าผู้เล่นเข้าไปในสนามเกินจำนวนซึ่งเป็นการผิดกติกานั้น ผู้เล่นนั้นจะถูกสั่งพัก 2 นาที และผู้เล่นอื่นอีก 1 คน จะต้องออกจากสนามไป 2 นาทีด้วย เช่นกัน

ถ้าผู้เล่นที่ถูกสั่งพักเข้าไปในสนามขณะช่วงเวลาสั่งพัก เขาจะต้องออกจากสนามและถูกสั่งพักเพิ่มอีก 2 นาที และผู้เล่นอื่นอีก 1 คน จะต้องออกจากสนามเพื่อไปพักในช่วงเวลาการสั่งพักด้วย โดยเจ้าหน้าที่ของทีมจะต้องเป็นผู้กำหนดว่าจะให้ใครออกจากสนาม

7. ผู้เล่นแต่ละทีมที่อยู่ใสนามทุกคนจะต้องใส่เสื้อที่มีสีเดียวกัน แต่ต้องแตกต่างจากสีเสื้อของผู้รักษาประตูทั้งสองทีม ผู้เล่นจะต้องใส่เสื้อที่มีหมายเลขตั้งแต่ 1-20โดยให้หมายเลข 1, 12 และ 16 เป็นหมายเลขของผู้รักษาประตู ซึ่งที่ด้านหลังเสื้อมีขนาดสูงอย่างน้อย 20 เซนติเมตร และที่ด้านหน้ามีขนาดสูงอย่างน้อย 10เซนติเมตร หมายเลขเสื้อนี้จะต้องมีสีที่แตกต่างจากสีเสื้อผู้เล่นควรสวมรองเท้ากีฬา และห้ามผู้เล่นสวมกำไล นาฬิกา แหวน สร้อยคอ ต่างหู แว่นตาที่ไม่มีกรอบนอกหรือเชือกที่จะทำให้แน่น และอุปกรณ์ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้เล่นอื่น ๆ ผู้เล่นที่ไม่สามารถถอดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงเล่นจนกว่าจะถอดออกให้เรียบร้อยหัวหน้าทีมของแต่ละทีม จะต้องสวมปลอกแขนที่มีขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร ที่แขนท่อนบน และสีของปลอกแขนจะต้องแตกต่างจากสีเสื้อด้วย

ผู้รักษาประตู

1. ผู้รักษาประตูจะต้องไม่เปลี่ยนเป็นผู้เล่นในสนาม แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นในสนามอาจเปลี่ยนเป็นผู้รักษาประตูได้ ซึ่งผู้บันทึก/ผู้จับเวลา จะต้องได้รับแจ้งเสียก่อน ถ้าผู้เล่นในสนามจะเข้าแทนผู้รักษาประตู โดยผู้เล่นในสนามที่จะเปลี่ยนเข้าแทนผู้รักษาประตู จะต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนที่จะเข้าไป ณ บริเวณเขตการเปลี่ยนตัว

หมายเหตุ ผู้เล่นในสนามที่เข้าแทนผู้รักษาประตู สามารถกลับเข้ามาเป็นผู้เล่นในสนามได้ทุกเวลา

ผู้รักษาประตูสามารถกระทำดังต่อไปนี้

2. ถูกลูกบอลด้วยส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ในขณะที่อยู่ในลักษณะการป้องกันภายในเขตประตู

3. เคลื่อนที่ไปพร้อมกับลูกบอลภายในเขตประตู โดยปราศจากข้อจำกัดผู้รักษาประตู

4. ออกจากเขตประตูโดยมิได้นำลูกบอลออกมา 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน