ภาษี

ภาษี

     ภาษี  คือ  รายได้ของรัฐที่บังคับเก็บจากประชาชน  เพื่อนำมาหมุนเวียนให้เกิดการพัฒนาภายในประเทศ

          จุดมุ่งหมาย
               -  เพื่อเป็นรายได้ของรัฐ
               -  เพื่อควบคุมการนำเข้าสิ่งของฟุ่มเฟือย
               -  เพื่อหาเงินไปชำระหนี้ที่รัฐกู้ยืมมาเพื่อพัฒนาประเทศ
               -  เพื่อเป็นเครื่องจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน
               -  เพื่อเป็นเครื่องมือขจัดความเหลื่อมล้ำทางฐานะ
               -  เพื่อเป็นเครื่องมือในนโยบายการคลังของประเทศ
               -  อื่น ๆ

          ประเภท  แบ่งออกเป็นทางตรงและทางอ้อม
               ภาษีทางตรง  หมายถึง  ภาษีที่ผู้เสียภาษีจะผลักภาระไปให้ผู้อื่นไม่ได้
               -  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
               -  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
               -  ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
               -  ภาษีที่ดิน
               -  ภาษีรถยนต์
               -  อื่น ๆ
               ภาษีทางอ้อม  หมายถึง  ภาษีที่ผู้เสียภาษีสามารถผลักภาระให้แก่ผู้อื่นได้
               -  ภาษีสรรพสามิต
               -  ภาษีศุลกากร
               -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
               -  ภาษีร้านค้า
               -  อื่น ๆ

     ควรรู้ - ควรจำ
          ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่เก็บจากสินค้าฟุ่มเฟือยบางชนิด  เช่น  สภรา  บุหรี่  สถานบันเทิง
          หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีสรรพาสามิต  คือ  กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง

     รายได้ของรัฐมีหลายทาง  แต่ภาษีเป็นรายได้หลักของรัฐ  ดังนั้นประชาชนจึงมีหน้าที่เสียภาษีให้แก่รัฐ  นอกจากนี้เมื่อซื้อสินค้าทุกครั้งให้เก็บใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า  เพราะทำให้รัฐตรวจสอบภาษีทางอ้อมที่ร้านค้าจะต้องเสียได้ถูกต้อง

     เงินภาษีที่ประชาชนเสียให้กับรัฐ  เป็นเงินที่รัฐนำไปใช้ในการบริหารประเทศในด้านต่าง ๆ โดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานของรัฐ  ได้แก่  กระทรวง  ทบวง  กรมต่าง ๆ  เพื่อนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.6 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน