ความหมายของเศษส่วน

เศษ หมายถึง เป็นการเเสดงจำนวนที่ต้องการ

ส่วน หมายถึง เป็นการเเสดงจำนวนที่เเบ่งออกทั้งหมด ซึ่งส่วนที่เเบ่งออกต้องมีขนาดเท่ากัน

 

เศษส่วนเเบ่งเป็น 4 ชนิด คือ

1.เศษส่วนเเท้ 

2.เศษส่วนเกิน 

4.เศษส่วนซ้อน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง