สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

บุคคลสำคัญของไทย
     ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยนั้น  มีบุคคลที่กระทำคุณงามความดีอยู่เป็นจำนวนมาก  การเรียนรู้ชีวประวัติของบุคคลเหล่านี้  ย่อมทำให้ผู้เรียนได้เห็นแบบอย่างหรือข้อคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้
     ในบทที่  จะได้นำเสนอประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ 2 ท่าน  คือ  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  (พ.ศ. 2405 - 2486)  นายปรีดี พนมยงค์ (พ.ศ. 2445 - 2526)

     สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
          สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ได้รับการยกย่องว่าเป็น พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย  ทรงสนใจใฝ่หาความรู้  และมีงานพระนิพนธ์เป็นที่ประจักษ์มากมาย  ตลอดจนมีผลงานในด้านการพัฒนาประเทศด้วย

          พระกำเนิด
          สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ประสูติเมื่อวันที่ 21  มิถุนายน พ.ศ. 2405  มีพระนามเดิมว่า  พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร  ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 57  ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)  กับเจ้าจอมมารดาชุ่ม

          การศึกษา
          พระองค์เจ้าดิศวรกุมารทรงศึกษาชั้นต้นในพระบรมมหาราชวัง  และทรงศึกษาภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลวง  เมื่อมีพระชนมายุ 13 พรรษา  ทรงบรรพชาเป็นสามเณร  ประทับอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร
          พระชนมายุ 15 พรรษา  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก  และได้รับพระราชทานยศเป็นนายเรือร้อยตรีทหารมหาดเล็ก

          ผลงาน
          สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ทรงเป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ปรากฏชัดจำนวนมาก  ดังนั้น  ในด้านตำแหน่งหน้าที่การงานและพระอิสริยยศของพระองค์  จึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ  ดังนี้
          -  พ.ศ. 2428  ได้รับพระราชทานยศนายพันโท  เป็นผู้บังคับกรมทหารมหาดเล็ก  และปีต่อมาดำรงพระอิสริยยศเป็น  กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ
          -  พ.ศ. 2432  ย้ายจากฝ่ายทหาร  ไปปฏิบัติงานด้านพลเรือ  ตำแหน่งผู้กำกับธรรมการ  ปีต่อมาเลื่อนขึ้นเป็นอธิบดีกรมศึกษาธิการ
          -  พ.ศ. 2435 - 2458  เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  ระหว่างนี้ได้เลื่อนพระอิสริยยศเป็น  กรมหลวงดำรงราชานุภาพ  และกรมพระดำรงราชานุภาพตามลำดับ
          -  พ.ศ. 2466  ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมุรธาร  และเป็นนายพลเอก
          -  พ.ศ. 2468  เป็นอภิรัฐมนตรี  และปีต่อมาเป็นนายกราชบัณฑิตยสภา
          -  พ.ศ. 2472  ได้เลื่อนพระอิสริยยศเป็น  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

          พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจด้านต่าง ๆ จำนวนมาก  มีส่วนในการบริหารและพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก  ทรงเป็นที่ไว้พระราชหฤทัยของรัชกาลที่ 5  เป็นอย่างยิ่ง  สำหรับผลงานต่าง ๆ ประมวลได้อย่างสังเขป  ดังนี้
          ด้านการศึกษา
          -  ขยายการศึกษาโดยอาศัย "วัด"  เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้
          -  จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือน  (ต่อมาได้เลื่อนฐานะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
          -  ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของหอพระสมุดวชิรญาณ
          -  ริเริ่มและวางรากฐานกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
          ด้านการปกครอง
          -  จัดตั้งให้งานในกระทรวงมหาดไทยมีระบบข้าราชการที่ชัดเจนขึ้น
          -  จัดการระบบการปกครองส่วนภูมิภาคที่เรียกว่า  ระบบเทศาภิบาล
          -  ริเริ่มการออกโฉนดที่ดิน
          งานพระราชนิพนธ์
          สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีงานพระนิพนธ์เป็นจำนวนมาก  เช่น  พงศาวดาร 134 เรื่อง  โครงกลอน 92 เรื่อง  เกี่ยวกับศาสนา 76 เรื่อง  ประวัติต่าง ๆ 160 เรื่อง  และตำนาน 103 เรื่อง  เป็นต้น  ผลงานชิ้นสำคัญที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  เช่น  ไทยรบพม่า  เสด็จประพาสต้น  นิราศนครวัด  และนิทานโบราณคดี  เป็นต้น
          สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ได้รับการถวายเกียรติจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)  โดยยกย่องให้พระองค์เป็น  บุคคลสำคัญระดับโลก  ซึ่งนับเป็นการยืนยันในด้านความสามารถของพระองค์ได้เป็นอย่างดี

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.6 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน