ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การโต้วาที

การโต้วาที เป็นการพูดเพื่อโต้เเย้งอย่างมีเหตุผลในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง โดยใช้ศิลปะการพูดเพื่อจูงใจบุคคลอื่นให้คล้อยตามความคิดเห็นของตน
การโต้วาที มีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. ญัตติ คือ หัวข้อที่นำมาโต้วาที ซึ่งหัวข้อที่จะนำมาโต้วาทีต้องมีลักษณะเป็นการขัดเเย้งหรือเป็นการเสนอความคิดเห็น เช่น เรียนดีกว่าทำงาน
๒. ประธานการโต้วาที เป็นผู้ดำเนินการโต้วาที มีหน้าที่กล่าวนำการโต้วาที บอกจุดประสงค์และญัตติการโต้วาที แนะนำผู้โต้วาที เชิญผู้โต้วาทีขึ้นพูด และรักษาเวลาในการพูดของเเต่ละคน
๓. คณะกรรมการตัดสิน จะทำหน้าที่พิจารณาว่าฝ่ายใดพูดได้มีเหตุผลดีกว่ากัน และให้คะแนนแต่ละฝ่าย ในบางครั้งอาจไม่มีคณะกรรมการตัดสินก็ได้ แต่จะให้ผู้ฟังเป็นผู้ตัดสินโดยใช้เสียงปรบมือที่ดังเเละนานกว่าเป็นเกณฑ์ตัดสิน
๔. ผู้โต้วาที จะเเบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายที่เสนอและฝ่ายค้าน โดยทั้ง ๒ ฝ่ายจะมีผู้พูดฝ่ายละเท่าๆ กัน ฝ่ายเสนอจะมีหัวหน้าฝ่าย ๑ คน และมีผู้สนับสนุนฝ่ายเสนออีกไม่เกิน ๓ คน ซึ่งฝ่ายค้านก็เช่นเดียวกัน คือ มีหัวหน้าฝ่ายค้าน ๑ คน และผู้สนับสนุนฝ่ายค้านอีกไม่เกิน ๓ คน
๕. เวลา ซึ่งเวลาในการโต้วาทีจุถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสม

การโต้วาที มีวิธีการ ดังนี้
๑. หัวหน้าฝ่ายเสนอเป็นฝ่ายเริ่มพูดก่อน โดยกล่าวทักทายผู้ฟัง เเล้วจึงพูดชี้เเจงหัวข้อที่จะโต้วาทีให้ชัดเจน พร้อมกับยกตัวอย่างประกอบ และต้องพูดในเวลาที่กำหนดให้ฦ
๒. หัวหน้าฝ่ายค้านกล่าวทักทายผู้ฟัง แล้วจึงพูดโต้เเย้งประเด้นของอีกฝ่ายเสนอพร้อมให้เหตุผลและพูดประเด็นฝ่ายตน แล้วจึงกล่าวสรุปประเด็นสำคัญ
๓. ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอ พูดชี้ประเด็นสำคัญของฝ่ายเสนอ และโต้เเย้งประเด็นสำคัญของฝ่ายค้าน
๔. ผู้สนับสนุนฝ่ายค้าน พูดชี้ประเด็นสำคัญของฝ่ายตรงข้าม และโต้เเย้งประเด็นสำคัญของฝ่ายเสนอ
๕. วิธีการเสนอความคิดเห็น ให้ใช้วิธีการพูดสลับกันระหว่างฝ่านเสนอ และฝ่ายค้าน โดยหัวหน้าฝ่ายเสนอเริ่มพูดก่อน แล้งจึงให้หัวหน้าฝ่ายค้านพูด จากนั้นจึงให้ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอพูดสลับกับผู้สนับสนุนฝ่ายค้าน จนหมดผู้พูด หัวหน้าฝ่ายค้านและหัวหน้าฝ่ายเสนอจึงกล่าวสรุปอีกครั้งหนึ่ง
     การพูดของเเต่ละคนต้องพูดตามเวลาที่กำหนด เช่น หัวหน้าฝ่านเสนอ และหัวหน้าฝ่ายค้านพูดคนละ ๕ นาที ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอและผู้สนับสนุนฝ่ายค้านพูกคนละ ๓ นาที แล้วให้หัวหน้าฝ่ายค้านและหัวหน้าฝ่ายเสนอ พูดสรุปอีกคนละ ๓-๕ นาทีเป็นต้น

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๕. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน