บทความจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เรื่อง ศิลาจารึกวัดโป่งคำ
ขนาด : 1.70 MB

บทความทางมานุษยวิทยา

ศิลาจารึกวัดโป่งคำ
ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน 

อ่านบทความทั้งหมดกรุณาดาวน์โหลด PDF ไฟล์
ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.sac.or.th/main/content_detail.php?content_id=204 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง