พัฒนาการสื่อสารทางการตลาด โดย คุณปกรณ์ พงศ์วราภา ตอนที่ 1

พัฒนาการสื่อสารทางการตลาด โดย คุณปกรณ์ พงศ์วราภา
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)