เครื่องมืองานช่าง

เรื่อง : เครื่องมืองานช่าง 

 บอกถึงวิธีการใช้ และวิธีการเก็บรักษาของเครื่องมือต่างๆ เช่น

- เครื่องมือวัดระยะ

- เครื่องมือวัดมุม

- เครื่องมือตัด

- เครื่องมือเจาะ

- เครื่องมือเจาะไม้

- เครื่องมือไส

- เครื่องมือตอก

- เครื่องอัด จับไม้และชิ้นงาน

- เครื่องมือขัน และคลาย

- เครื่องมือขัดถู

- วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบเครื่องมือชนิดต่างๆ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง