ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การเขียนบันทึกจากการอ่าน

การเขียนบันทึกจากการอ่าน เป็นการจดบันทึกความรู้ จากการอ่านหนังสือประเภทต่างๆ

วิธีการจดบันทึกความรู้ ควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. จดบันทึกสาระที่เป็นความรู้ ผู้บันทึกต้องเข้าใจเเละจับประเด็น หรือสาระสำคัญของเรื่องให้ได้
๒. บอกวันเดือนปีที่บันทึก และเเหล่งที่มาของเรื่องที่บันทึก

ตัวอย่าง การเขียนบันทึกจากการอ่าน
             ปลาวาฬเป็นสัตว์จำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม ดังนั้น มันจึงมีปอดแทนที่จะมีเหงือกสำหรับหายใจใต้น้ำได้เช่นปลาธรรมดา  ปลาวาฬต้องโผล่ขึ้นมาสูดดมหายใจใหม่ทุกๆ ๒๐ นาที จมูกของปลาวาฬอยู่ตอนส่วนบนของหัว เพื่อความสะดวกในการสูดอากาศเมื่อไผล่ขึ้นบนผิวน้ำ ในขณะดำน้ำจะมีกล้ามเนื้อพิเศษปิดรูจมูกของมันไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้า จมูกของปลาวาฬติดต่อกับปอดโดยตรง ส่วนปากของมันนั้นไม่มีทางติดต่อกับปอดและจมูกของมันเลย ทั้งนี้เพื่อจะกันไม่ให้น้ำเข้าสู่ปอดในขณะที่มันอ้าปาก ใต้น้ำ
              เนื่องจากปลาวาฬต้องโผล่ขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำเสมอๆ นี่เอง ทำให้นักล่าปลาวาฬสามารถติดตามแหล่งที่อยู่ของมันได้ ขณะที่ปลาวาฬโผล่ขึ้นบนผิวน้ำ จะมีน้ำพุ่งขึ้นมาเป็นฝอยคล้ายน้ำพุ ซึ่งที่จริงไม่ใช้น้ำที่ปลาวาฬพ่นออกมาตามที่คนส่วนมากเข้าใจกัน แต่ในลมหายใจออกของปลาวาฬมีไอน้ำปนอยู่ด้วย เมื่อไอน้ำนี้กระทบกับความเย็นของอากาศบริเวณนั้นเข้า จึงรวมตัวกันเป็นหยดน้ำเล็กๆ พุ่งออกมาเป็นฝอยคล้ายน้ำพุ

คำถามและคำตอบจากเรื่อง ปลาวาฬพ่นน้ำ
๑. คำถาม : ปลาวาฬเป็นสัตว์จำพวกใด
    คำตอบ : สัตวเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
๒. คำถาม : ปลาวาฬหายใจโดยใช้อวัยวะใด
    คำตอบ : ใช้ปอดหายใจ มันจึงต้องโผล่ขึ้นมาหายใจทุกๆ ๒๐ นาที
๓. คำถาม : จมูกของปลาวาฬอยู่ที่ใด
    คำตอบ : อยู่ตอนบนของส่วนหัว
๔. คำถาม : น้ำที่พุ่งขึ้นมาจากหัวของปลาวาฬคืออะไร
    คำตอบ : เมื่อปลาวาฬโผล่ขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำ ลมหายใจของมันมีไอน้ำปนอยู่ด้วย เมื่อไอน้ำนี้กระทบกับความเย็นของอากาศบริเวณนั้นเข้า จึงรวมกันเป็นหยดน้ำเล็กๆ พุ่งออกมาคล้ายน้ำพุ

เขียนบันทึกจากการอ่าน ดังนี้
               ปลาวาฬเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม มันจึงหายใจทางปอดแทนเหงือกและต้องโผล่ขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำทุกๆ ๒๐ นาที ซึ่งจมูกของปลาวาฬจะอยู่ตอนบนของส่วนหัว เมื่อมันโผล่ขึ้นมาหายใจ ลมหายใจของมันจะมีไอน้ำปนอยู่ด้วย เมื่อไอน้ำนี้กระทบกับความเย็นของอากาศบริเวณนั้น จึงรวมตัวกันเป็นหยดน้ำเล็กๆ พ่งออกมาเป็นฝอยคล้ายน้ำพุ คนที่เห็นจึงคิดว่าปลาวาฬพ่นน้ำได้ 
                                                                                              จาก หนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม เล่ม ๖ เรื่องปลาวาฬพ่นน้ำ

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๕. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง