เทพแห่งโอลิมปัส
1.ซูส (Zeus) เป็นเทพที่ใหญ่ที่สุด ปกครองสวรรค์และทวยเทพทั้งมวล เทพแห่งท้องนภา2.โพไซดอน (Poseidon) เทพแห่งท้องทะเลและแม่น้ำ น้ำท่วมและแผ่นดินไหว เป็นพี่ชายของเทพซุส3.เฮรา (Hera) ชายาของซูส องค์ราชินีแห่งสรวงสรรค์และดวงดาว เทพีแห่งการสมรสและความจงรักภักดี4.อพอลโล (Apollo) โอรสของซูส เทพแห่งดวงอาทิตย์(แสง) เทพแห่งศิลปวิทยาการ การรักษา การพยากรณ์ทำนาย การแพทย์ และการธนู5.อาร์เทมีส (Artemis) ฝาแฝดหญิงกับอพอลโล่ เทพีแห่งดวงจันทร์ เทพีแห่งการล่าสัตว์ เหล่าสัตว์ป่า และเทพีผู้ดูแลปกป้องหญิงสาว6.อะธีนา (Athena) ธิดาอีกองค์หนึ่งของซูส เทพีแห่งสงคราม เทพีแห่งปัญญา งานหัตถกรรม (โดยเฉพาะงานทอผ้า ปั้นหม้อ และงานไม้)7.เฮฟเฟสตุส (Hephaestus) เทพแห่งการตีเหล็ก เทพแห่งไฟ8.อาเรส, เอรีส (Ares) เทพแห่งสงคราม9.อโฟรไดท์ (Aphordite) เทพีแห่งความรัก เทพีแห่งความงาม10.เฮอร์มีส (Hermes) เทพแห่งการค้า เทพแห่งการโจรกรรม และผู้ส่งสารของเหล่าทวยเทพ11.เฮสเทีย (Hestia) เทพแห่งการครองเรือน เทพแห่งครอบครัว (เทพีแห่งเตาไฟและครัวเรือน (ภายหลังออกจากกลุ่ม และมี ไดโอนิซุส มาแทนที่))12.ไดอะไนเซิส (Dionysus หรือ Dionysos) เป็นเทพเจ้าแห่งไวน์ ผู้เป็นแรงบันดาลใจของความประเพณีความคลั่งและความปิติอย่างล้นเหลือ (ecstasy) และเป็นเทพองค์ล่าสุดในสิบสองเทพโอลิมปัส13.ดีมิเตอร์ (Demeter) เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์และการเก็บเกี่ยว (ชายาซูส แล้วก็เป็นแม่ยายของฮาเดสด้วย..โอ้วว..เครือญาติๆ)เทพเจ้า ผู้ปกครองนรกและโลกหลังความตาย"สำหรับ ฮาเดส (Hades) เทพปกครองโลกที่อยู่เบื้องล่าง และเป็นน้องชายของจอมเทพซุส แต่เดิมเคยถูกจัดอยู่ใน 12 เทพโอลิมปัสด้วย แต่ตัดออกจากกลุ่มในภายหลัง

อ้างอิง : http://th.wikipedia.org/wiki/สภาเทพแห่งโอลิมปัส
 
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง