เทคนิคการหารเร็วด้วย 5, 50, 500

การหารเร็วด้วย 5, 50, 500

กำหนดให้ x เป็นจำนวนใดๆ

x หารด้วย 5  ----->  นำ x  มาคูณกับ 2  ผลลัพธ์ที่ได้ใส่จุดทศนิยมเลื่อนไปทางซ้ายหนึ่งจุด

x หารด้วย 50 ---->  นำ x  มาคูณกับ 2  ผลลัพธ์ที่ได้ใส่จุดทศนิยมเลื่อนไปทางซ้าย 2 จุด

x หารด้วย 500 -->  นำ x  มาคูณกับ 2  ผลลัพธ์ที่ได้ใส่จุดทศนิยมเลื่อนไปทางซ้าย 3 จุด

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง