ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิต

     วิถีชีวิตของมนุย์ในแต่ละสังคม  ย่อมมีความแตกต่างกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  เช่น  สภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  เป็นต้น  ดังนั้นเราจะศึกษาเรื่องการตั้งถิ่นฐาน  ดังต่อไปนี้

     ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิต
          ปัจจัยทางภูมิศาสตร์  หมายถึง  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  และทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของผู้คน  ส่วนปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นเป็นปัจจัยที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน  เป็นหมู่บ้านในแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งมีการสร้างสรรค์  กฎระเบียบ  ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อในสังคมร่วมกัน
          สำหรับปัจจัยทางภูมิศาสตร์อันได้แก่  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั้น  มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์  เช่น  นิสัยใจคอ  ความคิด  อารมณ์  ตลอดจนการเลือกประกอบอาชีพต่าง ๆ ซึ่งสิ่งแวดล้อมดังกล่าวทำให้มนุษย์เกิดการปรบตัว  หรือปรับพฤติกรรมของตนเอง  เช่น

          1.  การที่โลกกลมและโคจรรอบดวงอาทิตย์  ทำให้เกิดเวลากลางวัน  กลางคืน  และทำให้เกิดฤดูกาล  มนุษย์จึงปรับพฤติกรรมของตนเอง  โดยนอนในเวลากลางคืน  ทำงานในเวลากลางวัน  และสวมใส่เสื้อผ้าหนา ๆ ในฤดูหนาว  เป็นต้น

          2.  สภาพภูมิประเทศ  ทำให้ผู้คนที่อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำประกอบอาชีพการเพาะปลูก  ส่วนบริเวณที่แห้งแล้งประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์  เป็นต้น

          3.  ภูมิอากาศ  มีผลต่อการประกอบอาชีพ  และการแต่งกาย  เป็นต้น  เช่น  ในภาคเหนือมีอากาศหนาว  จึงมีการประกอบอาชีพปลูกพืชเมืองหนาว  และมีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหนา ๆ เป็นต้น

          4.  ทรัพยากรธรรมชาติ  จะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น  ทำให้การประกอบอาชีพ  และการดำเนินชีวิตของผู้คนแตกต่างกันไปด้วย  เช่น  ในแถบภาคเหนือมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์จึงมีอาชีพเก็บของป่า  ล่าสัตว์  และทำอุตสาหกรรมไม้แปรรูป  ส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่มีดินอุดมสมบูรณ์  จึงมีการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ เป็นต้น

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.6 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน