ตัวอย่างโจทย์ที่ใช้กฏของ limit

นี่เป็นตัวอย่างการใช้กฏของลิมิตในโจทย์ จะเห็นว่าโจทย์แต่ละข้อจะมีเงื่อนไขที่เราสามารถนำกฏเข้าไปใช้ได้เลยครับ

http://www.learners.in.th/blogs/posts/222474

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง