บรรทัดฐานทางสังคม

     บรรทัดฐานทางสังคม
     บรรทัดฐาน หมายถึง แบบแผนของพฤติกรรมที่สมาชิกในสังคมยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติและกำหนดว่าการกระทำใดถูกหรือผิด ควรยอมรับหรือไม่ควรยอมรับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
     ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า บรรทัดฐานเป็นเครื่องมือขัดเกลาทางสังคม หรือเป็นเครื่องมือจัดระเบียบทางสังคมแบบหนึ่ง บรรทัดฐานจำแนกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
     ๑. วิถีประชาหรือวิถีชาวบ้าน เป็นกฎเกณฑ์การปฏิบัติของคนในสังคมในการดำเนินชีวิตจนเป็นปกติไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับ ถ้าผู้ใดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จะได้รับการยกย่อมชมเชย ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกตำหนิจากสังคม

     ๒. จารีต เป็นระเบียบแบบแผนที่สมาชิกในสังคมต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หรือจะเรียกว่าเป็น กฎศีลธรรม ก็ได้ ถ้าสมาชิกในสังคมไม่ปฏิบัติตาม ก็จะถูกลงโทษรุนแรงกว่าวิถีประชา เช่น ถูกรังเกียจ ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือถูกขับไล่ออกจากสังคม

     ๓. กฎหมาย เป็นระเบียบกฎเกณฑ์ที่ได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นข้อบังคับหรือควบคุมให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตามและมีการกำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้าทำผิดในกรณีใดต้องได้รับโทษสถานใด

     ดังนั้นกล่าวได้ว่าบรรทัดฐานในแต่ละระดับเป็นเครื่องมือที่คอยช่วยจัดระเบียบของสังคม เพื่อให้สมาชิกในสังคมได้ยึดถือและปฏิบัติต่อกัน เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน