เทคนิคการคูณเลขสองหลักกับเลขสองหลักและการคูณเลขสองหลักกับเลขสามหลัก

การคูณเลขสองหลักกับเลขสองหลักและการคูณเลขสองหลักกับเลขสามหลักโดยไม่ใช้วีธีตั้งคูณ เเละสามารถใช้ได้โดยไม่มีเงื่อนไขว่าเลขที่คูณต้องลงท้ายด้วยจำนวนใด สามารถนำไปฝึกเพื่อเป็นทางเลือกในการหาผลคูณได้

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง