การบันทึกเอกสารในโปรแกรม Excel

ขั้นตอนการบันทึก หรือ save ไฟล์เอกสารในโปรแกรม Excel