ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เพลง ห นำ และ อ นำ ย สอนด้วยเพลง คลิปของครูกฤษฎ์พลัฏฐ์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนด้วยเพลง ห นำ และ อ นำ ย  ช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้เร็ว  ทั้งครูและนักเรียนต่างสนุก  เพลิดเพลินกับการเรียนการสอน  จัดเก็บไว้ในรูปแบบคลิปเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ง่าย  จัดทำคลิปโดยครูกฤษฎ์พลัฏฐ์  มีศรี ครูโรงเรียนวัดกงลาด  สพป.นครปฐม เขต ๑

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง