พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
สำหรับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จะกล่าวเพียงคร่าว ๆ เท่านั้น
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับวินัยสงฆ์

-พิธีอุปสมบท
-พิธีบรรพชา
-พิธีทอดกฐิน
-พิธีทอดผ้าป่า
-พิธีเข้าพรรษา
-อื่น ๆ

พิธีกรรมที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา
๑. วันสำคัญทางศาสนา

-วันวิสาขบูชา
-วันอาสาฬหบูชา
-วันมาฆบูชา
-วันเข้าพรรษา
-วันธรรมสวนะ
-อื่น ๆ
๒. พิธีกรรม
-ทำบุญตักบาตร
-ถือศีล
-นั่งสมาธิ
-บำเพ็ญประโยชน์
-เวียนเทียน
-อื่น ๆ

พิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
๑. การทำบุญ งานมงคล
-งานแต่งงาน
-งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
-งานครบรอบวันเกิด
-อื่น ๆ
๒. การทำบุญ งานอวมงคล
-งานศพ
-งานทำบุญกระดูก
-อื่น ๆ

 

 

 


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง