หลักธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา

     หลักธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา
     ในการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็ก เช่น ครอบครัว ห้องเรียน หรือสังคมขนาดใหญ่ เช่น โรงเรียน ชุมชน จังหวัด ประเทศ อาจมีการกระทบกระทั่งหรือขัดแย้งกันบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก
ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งกัน จึงควรแก้ปัญหาด้วยวิธีสันติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข หลักธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ควรนำมาปฏิบัติ มีดังนี้
     ๑. ความเมตตากรุณา เมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งกัน ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เรามีความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นที่ตั้ง เห็นอกเห็นใจผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

     ๒. การให้อภัย เป็นการแสดงออกถึงความรักความเมตตาอีกวิธีหนึ่งเป็นการยกโทษหรือไม่ถือโกรธผู้ที่ทำความเดือดร้อนให้เรา

     ๓. ความยุติธรรม เป็นคุณธรรมที่ทำให้เกิดความถูกต้องในสังคม เมื่อเกิดข้อขัดแย้งกัน

     ๔. ความสามัคคี เป็นคุณธรรมที่จำเป็นในการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันของคนในสังคม ทำให้เกิดความรักใคร่ปรองดองกัน เมื่อมีปัญหาก็จะร่วมกันแก้ไขให้ลุล่วงไปด้วยดี

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน