หลักธรรมในการพัฒนาตน

     หลักธรรมในการพัฒนาตน
     ๑. ความซื่อสัตย์สุจริต
     ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมอันประเสริฐที่ควบคู่กัน บุคคลใดมีความซื่อสัตย์สุจริตย่อมมีเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่น
     ความซื่อสัตย์  หมายถึง ความเที่ยงตรง ความถูกต้อง ความไว้ใจได้
     ความสุจริต     หมายถึง ความประพฤติชอบ ไม่คดโกง ซื่อตรงในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม

     ๒. ทาน (การให้ การเสียสละ การบริจาค)
     เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้เราได้พัฒนาตนเอง ลดความเห็นแก่ตัวลงโดยช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นได้รับความลำบาก การให้แบ่งได้เป็น ๒ ระดับ ดังนี้
     ๑) การให้สิ่งของ เป็นการให้เพื่อช่วยค้ำจุนชีวิตผู้อื่น ทำให้เขามีที่พึ่งที่อาศัย เช่น บริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัยแบ่งปันอาหารให้ผู้ที่ขาดแคลน
     ๒) การให้ความรู้และแนะนำสั่งสอน เป็นการให้เพื่อให้ผู้อื่นรู้จักพึ่งตนเองได้ต่อไป เช่น อธิบายวิธีทำการบ้านให้เพื่อนเข้าใจ เพื่อให้เพื่อนทำการบ้านได้ด้วยตนเองให้คำแนะนำเพื่อนให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม

      ๓. ความอดทน (ขันติ)
     เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้เราเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้
     ความอดทน หมายถึง เข้มแข็ง ทนทาน ไม่หวั่นไหว ตั้งมั่นในจุดหมายโดยไม่ท้อถอย ตั้งหน้าทำการงานต่าง ๆ ด้วยความขยันหมั่นเพียร แม้จะมีความยากลำบากก็ไม่ท้อถอย

     ๔. การบำเพ็ญประโยชน์
     เป็นคุณธรรมที่ช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่คนเรา ทำให้เป็นผู้มีน้ำใจ ไม่เห็นแก่ตัว มีความเมตตา
     การบำเพ็ญประโยชน์เป็นการเสียสละในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและต่อสังคม และต้องเป็นการทำด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน