ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การวาดภาพเหมือนจริง

เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ศิลปะ จัดทำโดย ชยุตพล  ไกรปราบ  33 43520  วาริ  วัชระทิพากร 35 43534  สิรภพ  สทธิ 49 43631

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง