ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การวาดภาพเหมือนจริง

เป็นส่วนหนึ่งของวิชาศิลปะ  จัดทำโดย  ชยุตพล  ไกรปราบ เลขที่33   วาริ   วัชระทิพากร  เลขที่35   สิรภพ  สิทธิ เลขที่49

จากมัธยมศึกษาปีที่3/2

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง