ห้องเรียนฝึกอาชีพ ในโรงเรียนไม้ไผ่ (โรงเรียนมีชัยพัฒนา)

ศึกษาและเยี่ยมชมห้องเรียนที่ฝึกฝนทักษะอาชีพแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างการศึกษา และขยายองค์ความรู้จากชุมชนสู่ห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนจบออกไปแล้วนำรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีนำเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืนและพอเพียงกลับสู่ครอบครัวและชุมชนของตนเอง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง