คำศัพท์ อังกฤษ วงกลม

1. perimeter        ความยาวรอบรูป

2. area               พื้นที่

3. diameter         เส้นผ่านศูนย์กลาง

4. chord              คอร์ด

5. segment         เซกเมนต์

6. sector             เซกเตอร์

7. circumference  เส้นรอบวง

8. semicircle         ครึ่งวงกลม

9. radius              รัศมี

10. center           จุดศูนย์กลาง