พัฒนาการด้านเศรษฐกิจในสมัยอยุธยา : รายได้ของอยุธยา

พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ
     เนื่องจากกรุงศรีอยุธยามีทำเลที่ตั้งอยู่ที่บริเวณราบลุ่มแม่น้ำสำคัญ 3 สาย  ได้แก่  แม่น้ำลพบุรี  แม่น้ำป่าสัก  และแม่น้ำเจ้าพระยา  ทำให้มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก  และการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ  เศรษฐกิจสมัยอยุธยาส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับการทำเกษตรกรรม  และการค้าขายเป็นหลัก

     รายได้ของอยุธยา
 
          รายได้ของกรุงศรีอยุธยาที่สำคัญ  มีดังนี้

          1.  รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมจากราษฎร
               รายได้ของแผ่นดินในสมัยอยุธยาที่ได้จากการเก็บภาษีอากรแบ่งเป็น 4 ลักษณะ  ดังนี้
               1)  จังกอบ  คือ  รายได้ที่เก็บตามด่านขนอนทั้งทางบกและทางน้ำ  โดยเรียกเก็บเป็นค่าผ่านด่านเวลาที่ราษฎรนำสินค้าไปขาย  โดยการเก็บชักส่วนสินค้า  หรือเก็บเงินเป็นจำนวนตามอัตราขนาดของยานพาหนะที่บรรจุสินค้านำเข้ามา  เช่น  ขนาดของเรือ  เป็นต้น
               2)  อากร  คือ  รายได้ที่เกิดจากการเก็บผลประโยชน์บางส่วนจากการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของราษฎร  เช่น  การทำนา  ทำไร่  ทำสวน  และค่าสัมปทานที่รัฐให้สิทธิแก่ราษฎรในการทำเหมืองแร่  เก็บของป่า  จับปลา  ต้มกลั่นสุรา  เป็นต้น
               3)  ส่วย  คือ  รายได้ที่เกิดจากสิ่งของที่รัฐได้รับจากบุคคลบางกลุ่มที่ส่งมาให้ท้องพระคลังแทนการสละแรงงานให้กับราชการ  ซึ่งต้องถูกเกณฑ์มาทำงานทุกปี  เช่น  ราษฎรที่อาศัยอยู่แถบภูเขาอาจส่งมูลค้างคาวและของป่า  ส่วนราษฎรแถบเมืองถลางจะจัดส่งดีบุกมาให้กับทางราชการ  เพื่อทำลูกปืน  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงเครื่องราชบรรณาการที่ต้องส่งมาถวายกษัตริย์เป็นคราว ๆ ตามกำหนดอีกด้วย
               4)  ฤชา  คือ  รายได้จากค่าธรรมเนียมที่ทางราชการเรียกเก็บจากราษฎรที่มาติดต่อขอรับบริการจากรัฐ  หรือการที่รัฐต้องอำนวยประโยชน์ให้แก่ราษฎรบางคนเป็นรายกรณี  เช่น  กรณีที่ราษฎรที่มีเรื่องฟ้องร้องกัน  การออกโฉนดที่ดิน

          2.  รายได้จากการค้าในพระคลังสินค้า
               รายได้จากการค้าขายในพระคลังสินค้านี้  เป็นรายได้ที่สำคัญของอาณาจักรอยุธยา
               พระคลังสินค้ากำหนดให้สินค้าบางชนิดเป็นสินค้าต้องห้าม  ซึ่งมักเป็นสินค้าที่หายากและมีราคาแพง  เช่น  ไม้กฤษณา  ไม้จันทน์  ไม้หอม  ไม้สัก  ข้าว  เกลือ  งาช้าง  ดีบุก  และไม่อนุญาตให้พ่อค้าเอกชนทำการซื้อขายสินค้าต้องห้ามเหล่านี้โดยตรงกับต่างประเทศ  พระคลังสินค้าจะผูกขาดซื้อสินค้าจากประชาชน  และส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศอีกต่อหนึ่ง  ก่อให้เกิดผลกำไรจากาการค้าขายของพระคลังสินค้า  และกลายเป็นรายได้จากแผ่นดินอีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการแต่งสำเภาหลวงไปค้าขายยังเมืองต่าง ๆ  และนำสินค้าจากเมืองต่าง ๆ  กลับมาจำหน่ายให้แก่ราษฎรภายในอาณาจักร

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.5 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน