รู้จักชุมชนของเรา

รู้จักชุมชนของเรา
ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่รวมกันจำนวนมากในบริเวณเดียวกันจนเป็นสังคมขนาดเล็ก
บริเวณที่เป็นชุมชนจะเป็นบริเวณที่มีคนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่จำนวนมาก นอกจากนี้ ในชุมชนยังประกอบด้วยสถานที่ต่าง ๆ มากมาย เช่น ร้านค้า วัด โรงเรียน ตลาด สถานตำรวจ ที่ทำการไปรษณีย์ โรงพยาบาล เป็นต้น ความเป็นอยู่ของผู้คนจึงเป็นแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
สถานที่สำคัญในชุมชน
ในชุมชนแต่ละแห่งมีสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนหลายแห่ง ดังนี้
๑. ศาสนสถาน เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่าง  ๆ เช่น
     วัด เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ในชุมชนที่มีชาวพุทธอาศัยอยู่เป็นจำนวนมกา พุทธศาสนิกชนจะร่วมใจกันสร้างวัด เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจและใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
     โบสถ์ (คริสต์) เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ ในชุมชนที่มีชาวคริสต์อาศัยอยู่มากก็มักจะมีโบสถ์เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวคริสต์ในชุมชน
     มัสยิด เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ในชุมชนของชาวมุสลิม จะมีมัสยิดไว้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมในชุมชน

๒. โรงเรียน เป็นสถานที่ให้การอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน

๓. โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย เป็นสถานที่ให้การรักษาพยาบาล ผู้ที่เจ็บป่วยในกรณีต่าง ๆ 

๔. ตลาด เป็นสถานที่ที่คนในชุมชนใช้ซื้อขายสินค้าและบริการต่าง ๆ

๕. สถานีตำรวจ เป็นสถานที่สำหรับให้บริการแก่คนในชุมชน ในด้านความปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย

๖. ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต เป็นสถานที่ที่ให้บริการแก่คคนในชุมชน ในด้านต่าง ๆ เช่น การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การย้ายที่อยู่ การทำบัตรประจำตัวประชาชน การเสียภาษี การจดทะเบียนต่าง ๆ

๗. สวนสาธารณะ เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและจัดว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชุมชนที่ตั้งอยู่ในเมืองและเต็มไปด้วยควันเสียจากท่อไอเสียรถยนต์ การมีสวนสาธารณะที่มีต้นไม้มาก ๆ จะช่วยดูดควันเสียให้ลดลงได้บ้าง จึงมีคำขวัญที่ว่า "ต้นไม้คือเพื่อนชีวิต เจ้าดูดอากาศพิษแทนข้า"

๘. สถานที่อื่น ๆ เช่น โบราณสถาน ปูชนียสถาน เป็นต้น


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน