การรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม

การรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
สาเหตุการเปลี่ยแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม

     สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ แต่ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมถูกละเลย และทำให้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีสาเหตุมาจากสิ่งต่อไปนี้
๑. การเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ จนลืมวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงามของจังหวัด เช่น การแต่งกาย อาหารการกิน
๒. การละเลยไม่ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม ทำให้ไม่เห็ความสำคัญที่จะธำรงรักษาไว้
๓. มีค่านิยมที่ผิด ๆ เช่น นิยมใช้ของราคาแพง ใช้สินค้าจากต่างประเทศ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
๑. ให้การศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมไทย โดยร่วมกันปลูกฝังตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ
๒. ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีไทยจนเป็นนิสัย
๓. ส่งเสริมการนำเสนอ เผยแพร่ จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้านในโอกาสต่าง ๆ
๔. ส่งเสริม จัดตั้งกลุ่มผู้สนใจ ชมรม สมาคม เพื่อร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
๕. จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยให้ชาวต่างจังหวัดและชาวต่างชาติได้มาพักอาศัยเพื่อเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้น


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน