ไอเดียเจ๋ง นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ จังหวัดกำแพงเพชร

   ไอเดียเจ๋ง โดย เด็กหญิงวนัชพร  เชนหอม  เด็กหญิงศุภาวรรณ  คุ้มเงิน  เด็กหญิงรุ่งนิภา  ภู่จีน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีทีุ่ 6 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร ในการใช้ประโยชน์เรื่องแรงเสียดทานประสานกับกระบวนการ Reuse เศษเหล็กจากรถจักรยานเก่าๆ เกิดเป็นจักรยานขัดพื้นถนนด้วยหลักการเพิ่มแรงเสียดทาน จนสามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ในงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 30 พฤศจิกานยน 2554 โดยมีครูปรานอม นาวิก(ครูแหม่ม) ครูเศรษฐชัย  ปานศรี (ครูต้อม)เป็นครูที่ปรึกษา ผอ.ศิริวุทธิ์ คล้ายประเสริฐเป็นผู้ในการสนับสนุนการดำเนินโครงงาน

(บนซ้าย ภาพนักเรียนกับครูที่ปรึกษา  และภาพบรรยากาศการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ ในมหกรรมเปิดโลกการศึกษาศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 2554 )

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง