ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในภาคใต้ ในอดีตและปัจจุบัน

ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในภูมิภาค  และปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน  และการดำเนินชีวิตของคนในภูมิภาค
    
การดำเนินชีวิตของคนไทยในแต่ละภูมิภาคจะมีทั้งความเหมือนและแตกต่างกัน  ลักษณะการดำเนินชีวิตในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  การปรับตัวให้เข้ากับการดำรงชีวิต  เป็นต้น

     ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในภาคใต้  ในอดีตและปัจจุบัน
          ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้โดยทั่วไปเป็นคาบสมุทรแคบ ๆ มีทิวเขาเป็นแกนกลาง  ได้แก่  ทิวเขาตะนาวสรี  ทิวเขาภูเก็ต  ทิวเขานครศรีธรรมราช  และทิวเขาสันกาลาคีรี  ชายฝั่งด้านตะวันออกมีที่ราบกว้างขวางกว่าชายฝั่งด้านตะวันตก  จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของภาคใต้  แม่น้ำสายสำคัญ  เช่น  แม่น้ำคีรีรัฐ  แม่น้ำตาปี  แม่น้ำปัตตานี  แม่น้ำโก-ลก
          พื้นที่ที่เป็นคาบสมุทรและชายฝั่งทะเลของภาคใต้  ทำให้มีชนชาติต่าง ๆ เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขาย  และเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ในอดีต  ประชาชนในภาคใต้จึงมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ  เช่น  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้  คือ  จังหวัดปัตตานี  นราธิวาส  ยะลา  สงขลา  และสตูล  มีเชื้อสายมาเลเซียและนับถือศาสนาอิสลาม  นอกจากนี้บริเวณชายฝั่ง  และเกาะบางเกาะของภาคใต้ทางด้านตะวันตกมีชาวพื้นเมืองที่เรียกว่า  ชาวเล  หรือชาวน้ำอาศัยอยู่
          การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราบ  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุก  เช่น  ปลูกข้าว  เงาะ  มังคุด  กาแฟ  ปาล์มน้ำมัน  ยางพารา  ส่วนประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณริมฝั่งทะเลจะมีอาชีพประมง
          ภาคใต้เป็นภาคที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นและป่าชายเลน  แต่การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า  รวมทั้งตัดไม้ป่าชายเลนเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้ง  ทำให้ป่าไม้ลดจำนวนลง  อาจเกิดปัญหาอุทกภัย  ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน  จึงมีการดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง  เพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเล  และเก็กกักน้ำไว้ใช้ในฤดูฝน  จากการพัฒนาโครงการดังกล่าวทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก  จึงมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
          นอกจากนี้  การที่ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม  จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก  แต่การเปิดพื้นที่ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวทำให้พื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุก  เกิดการพัฒนาสิ่งก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติและเกิดปัญหามลพิษตามมา

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.5 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน