ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในภาคใต้ ในอดีตและปัจจุบัน

ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในภูมิภาค  และปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน  และการดำเนินชีวิตของคนในภูมิภาค
    
การดำเนินชีวิตของคนไทยในแต่ละภูมิภาคจะมีทั้งความเหมือนและแตกต่างกัน  ลักษณะการดำเนินชีวิตในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  การปรับตัวให้เข้ากับการดำรงชีวิต  เป็นต้น

     ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในภาคใต้  ในอดีตและปัจจุบัน
          ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้โดยทั่วไปเป็นคาบสมุทรแคบ ๆ มีทิวเขาเป็นแกนกลาง  ได้แก่  ทิวเขาตะนาวสรี  ทิวเขาภูเก็ต  ทิวเขานครศรีธรรมราช  และทิวเขาสันกาลาคีรี  ชายฝั่งด้านตะวันออกมีที่ราบกว้างขวางกว่าชายฝั่งด้านตะวันตก  จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของภาคใต้  แม่น้ำสายสำคัญ  เช่น  แม่น้ำคีรีรัฐ  แม่น้ำตาปี  แม่น้ำปัตตานี  แม่น้ำโก-ลก
          พื้นที่ที่เป็นคาบสมุทรและชายฝั่งทะเลของภาคใต้  ทำให้มีชนชาติต่าง ๆ เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขาย  และเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ในอดีต  ประชาชนในภาคใต้จึงมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ  เช่น  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้  คือ  จังหวัดปัตตานี  นราธิวาส  ยะลา  สงขลา  และสตูล  มีเชื้อสายมาเลเซียและนับถือศาสนาอิสลาม  นอกจากนี้บริเวณชายฝั่ง  และเกาะบางเกาะของภาคใต้ทางด้านตะวันตกมีชาวพื้นเมืองที่เรียกว่า  ชาวเล  หรือชาวน้ำอาศัยอยู่
          การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราบ  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุก  เช่น  ปลูกข้าว  เงาะ  มังคุด  กาแฟ  ปาล์มน้ำมัน  ยางพารา  ส่วนประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณริมฝั่งทะเลจะมีอาชีพประมง
          ภาคใต้เป็นภาคที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นและป่าชายเลน  แต่การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า  รวมทั้งตัดไม้ป่าชายเลนเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้ง  ทำให้ป่าไม้ลดจำนวนลง  อาจเกิดปัญหาอุทกภัย  ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน  จึงมีการดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง  เพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเล  และเก็กกักน้ำไว้ใช้ในฤดูฝน  จากการพัฒนาโครงการดังกล่าวทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก  จึงมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
          นอกจากนี้  การที่ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม  จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก  แต่การเปิดพื้นที่ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวทำให้พื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุก  เกิดการพัฒนาสิ่งก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติและเกิดปัญหามลพิษตามมา

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.5 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูadmissions 59admissions 60ad59ad60admissionsสอบตรง 59รับตรง 59สอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวคลิปเด็ดรวมคลิปเด็ดคลิปเด็ดแปลไทยติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงราย 
กลับด้านบน