ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ตัวอย่างการทำโครงงานราชาศัพท์

บทที่ ๑ 

บทนำ 

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 
            การเรียนภาษาไทยมีบทเรียนที่น่าสนใจมาก  โดยเฉพาะ  บทเรียน เรื่อง คำราชาศัพท์ ซึ่งทางคณะผู้จัดทำมีความคิดเห็นว่า คำราชาศัพท์ เป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับผู้ที่ศึกษาแล้วไม่ได้นำไปใช้  ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำ จึงได้จัดทำโครงงานภาษาไทยเรื่องคำราชาศัพท์ขึ้นเพื่อทำให้ผู้ที่ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในคำราชาศัพท์มากขึ้น  ทั้งยังได้รับความสนุกสนานจากเกม  ที่ใช้เป็นสื่อ
ในการเรียนการสอน  ทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ  และผู้ที่ศึกษาจะได้มีความกระตือรือร้นในการศึกษามากยิ่งขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์
            ๑.  เพื่อให้ความรู้ในเรื่องคำราชาศัพท์
            ๒.  เพื่อนำคำราชาศัพท์ไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละโอกาส
            ๓.  เพื่อทำให้ผู้ศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น
            ๔.  เพื่อทำให้ผู้ศึกษามีความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน
            ๕.  เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผลงานในการทำโครงงาน

สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
            ผู้ทำการศึกษาในเรื่องคำราชาศัพท์   และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า 
            ๑.  ศึกษาคำราชาศัพท์  ที่มีอยู่ในบทเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
            ๒.  ศึกษาคำราชาศัพท์ จากอินเตอร์เน็ต
            ๓.  ศึกษาคำราชาศัพท์จากหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ

บทที่ ๒ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ราชาศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำที่คนทั่วไปใช้เมื่อพูดกับหรือพูดกับพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์หรือพระญาติของพระเจ้าแผ่นดิน คำที่ใช้กล่าวถึงสิ่งต่างๆที่เป็นของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์  หรือเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์ต้องเป็นคำราชาศัพท์

ราชาศัพท์ที่ใช้ต่างกันตามพระอิสริยศักดิ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

       ราชาศัพท์                                         คำสามัญ 

พระราชโองการ                                                 คำสั่ง
พระบรมราโชวาท                                              โอวาท
พระราชดำรัส                                                      คำพูด(ใช้เมื่อพูดเป็นกลางๆ)
พระราชกระแสรับสั่ง                                         คำพูด(ใช้เมื่อพูดกับผู้ใดผู้หนึ่ง)
วันพระบรมราชสมภพ                                       วันเกิด
พระชนมพรรษา...พรรษา                                   อายุ...ปี
พระมหากรุณาธิคุณ                                            พระคุณ
พระมหากรุณา                                                    ความกรุณา
พระราชหัตถเลขา                                               จดหมาย
พระบรมฉายาลักษณ์                                          รูปถ่าย
พระบรมสาทิสลักษณ์                                         รูปเขียน
พระปรมาภิไธย                                                   ชื่อ
พระบรมราชูปถัมภ์                                            การสนับสนุน
พระบรมราชานุเคราะห์                                      การอนุเคราะห์
อยู่งานพระกลด ,                                                กั้นร่ม
ถวายพระกลด
เสวย                                                                   กิน
เสวยพระโอสถ                                                    กินยา
เสด็จพระราชสมภพ,                                           เกิด
ทรงพระพิโรธ,ทรงพระโกรธ                          โกรธ
ขอพระราชทาน                                                  ขอ
ไม่ควรกราบบังคมทูลพระกรุณา                      ขอโทษ
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต                ขออนุญาต
ขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวาย                         ขอให้
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ                      ขอบใจ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ถวายคำนับ                                                        คำนับ
ทรงพระประชวร                                               เจ็บป่วย
ทรงพระกรุณาโปรด,โปรด                                ชอบ
ทอดพระเนตร                                                     ดู
เสด็จพระราชดำเนิน                                           เดินทาง
ทรงพระดำเนิน                                                    เดิน
ทรงพระเครื่องใหญ่                                            ตัดผม
ทรงพระราชวินิจฉัย                                           ตัดสิน
สวรรคต,เสด็จสวรรคต                                      ตาย
แต่งพระองค์                                                       แต่งตัว
ทรงเครื่อง                                                            แต่งตัวมีเครื่องประดับ
ทรงพระราชนิพนธ์                                              แต่งหนังสือ
ทรงพระสุคนธ์,ทรงพระสำอาง                           ทาน้ำหอม
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล                                      ทำบุญ
ทรงพระบรรทม                                                   นอน
ประทับ                                                                นั่ง
ทรงผนวช                                                             บวช
กราบบังคมทูลพระกรุณา                                      บอก
เสด็จพระราชดำเนินไป                                        ไป
เสด็จประพาส                                                      ไปเที่ยว
เสด็จเข้าที่พระบรรทม                                          ไปนอน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูadmissions 59admissions 60ad59ad60admissionsสอบตรง 59รับตรง 59สอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวคลิปเด็ดรวมคลิปเด็ดคลิปเด็ดแปลไทยติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงราย 
กลับด้านบน