ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การเขียนโน้ตสากลเบื้องต้น ตอนที่ 1

การเขียนโน้ตสากลเบื้องต้น ตอนที่ 1
ตัวโน้ต คือ เครื่องหมายที่ใช้บันทึกแทนเสียง โน้ตจะมีเสียงสูงต่ำระดับใดนั้นขึ้นอยู่กับบรรทัด 5 เส้นและกุญแจประจำหลัก เมื่อเห็นลักษณะและตำแหน่งของตัวโน้ตที่บันทึกอยู่ในบรรทัด 5 เส้น จะทำให้ทราบทันทีว่าเสียงจะมีระดับสูง ต่ำ และมีความสั้นยาวเพียงใด

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง