วิธีกำจัดยุงลายที่มากับน้ำท่วม
     เมื่อน้ำท่วมหรือหลังน้ำลดและมีน้ำขัง หลายคนคงจะเจอกับปัญหาของจำนวนยุงลายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นพาหะของโรคต่างๆ มากมาย ต้องระวังนะคะ


ที่มา :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้า้งเสริมสุขภาพ สสส.