ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การเขียนแสดงความรู้สึก

การเขียนเเสดงความรู้สึก เป็นการเขียนที่แสดงความรู้สึกนึกคิดของตัวเราต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เช่น การเขียนเเสดงความรู้สึกที่มีต่อพ่อเเม่ การเขียนเเสดงความรู้สึกที่มีต่อข่าวหรือเหตุการณ์ที่ได้ฟัง ได้อ่านหรือได้พบเห็นมา

ตัวอย่างการเขียนเเสดงความรู้สึก

                                                         ผลแห่งความวิริยะ
               ความภูมิใจสูงสุดของผมในปีนี้คือ ผมได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเทนนิสของสีฟ้า ดังนั้นผมจึงแบ่งเวลาจากการทำการบ้านและทบทวนบทเรียนตอนเย็นวันละ ๑ ชั่วโมง มาฝึกซ้อมเทนนิสอย่างสม่ำเสมอ และผมก็รับประทานผักและผลไม้มากขึ้น ทำให้ผมมีร่างกายแข็งแรงขึ้น ในวันเเข่งขันผมตื่นเต้นมาก แต่คุณพ่อคุณเเม่บอกกับผมว่า \"ชัยชนะไม่สำคัญเท่ากับการมีน้ำใจนักกีฬา ขอให้ทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้\" คำพูดนี้เองที่ทำให้ผมไม่เกร็ง และเล่นเทนนิสด้วยความสบายใจ ในที่สุดผมก็สามารถนำชัยชนะมาสู่สีฟ้าและตัวเองได้ ผมมีความสุขกับความสำเร็จที่เกิดจากความวิริยะของผมที่สุดครับ

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๕. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง