ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ข้อสอบ GAT วิชาภาษาไทย
ขนาด : 0.22 MB

ข้อสอบ GAT วิชาภาษาไทย

โดย ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิดีโอ ติวและเฉลย แบบทดสอบ GAT วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง