ของเล่นวิทยาศาสตร์-เครื่องสูบน้ำอย่างง่าย

ของเล่นวิทยาศาสตร์-เครื่องสูบน้ำอย่างง่าย

วัสดุที่ใช้
1. ท่อ  PVC  ขนาด  ครึ่งนิ้ว  ยาว    45  ซม.         1          อัน
2. ข้อต่อแบบ 3  ทาง                                     1          อัน
3. ข้อต่อแบบ งอ 90O                                     1          อัน
4. ฝาครอบท่อ PVC  ขนาด  ครึ่งนิ้ว                     1          อัน
5. ท่อ PVC  ขนาด  ¾ นิ้ว  ยาว  10  ซม.             1          อัน
6. ลิ้นสูบ                                                     1          ชุด
7. ลวดไม้แขวนเสื้อ ยาว  60 ซม.                        1          เส้น
8. ลวดไม้ไหว   ยาว 50  ซม.                             1          เส้น
9. ขวดน้ำดื่มแบบขวดขุ่น                                   1          ขวด    

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
1. กรรไกร
2. วงเวียน
3. ดินสอ
4. เศษเสาอากาศโทรทัศน์แบบชัก ตัวเล็กสุด
5. คีมปากแหลม
6. คีมตัด
7. ใบเลื่อยตัดเหล็ก
8. ค้อน

วิธีสร้าง
1. สร้างลูกสูบและคันชัก  1  ชุด โดยใช้พลาสติกจากขวดน้ำดี่มแทนหนังเข็มขัดลูกเสือ  ให้คันชักยาว 60 ซม.
2. เจาะที่ปลายข้างหนึ่งของท่อที่ยาว 45 ซม. ใส่ลวดเหมือนที่กันลูกแก้ว 
3. สวมข้องอ90O ที่ปลายท่อด้านที่ใส่ลวด  
4. สวมลิ้นที่อีกข้างหนึ่งของข้องอ 90O  โดยให้หัวลูกศรเข้าหาข้องอ
5. อีกด้านหนึ่งของท่อยาว  ใส่ลูกสูบและคันชักลงไป
6. สวมข้อต่อ สามทาง ลงไป
7. เจาะที่กึ่งกลางของฝาท่อ ด้วยแกนเสาอากาศขนาดเล็ก    แล้วปิดที่สามทางโดยให้คันชักโผล่ออกมา
8. ทดลองสูบน้ำ         

ขอขอบพระคุณอาจารย์บรรจง จิตรประเวศน์ ที่ร่วมแบ่งปันความรู้กับเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม www.trueplookpanya.com

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง