ในชีวิตประจำวัน คนเราอาจพบเจอกับผู้ได้รับบาดเจ็บต่าง ๆ ซึ่งผู้บาดเจ็บเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยดังนั้นการช่วยเหลือเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ช่วยเหลือควรทำ

             ลองคิดดูสิว่า ถ้าเราพบผู้บาดเจ็บ เราควรทำอย่างไร

             ๑ ตั้งสติให้มั่นคง ไม่ตกใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

             ๒ ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเราก่อน

             ๓ พิจารณาว่า เรามีความรู้เพียงพอที่จะช่วยเหลือหรือไม่

             ๔ พิจารณาผู้บาดเจ็บว่าได้รับบาดเจ็บมากน้อยเพียงใด และควรช่วยเหลือส่วนใดก่อน

             ๕ ถ้ามีบาดแผลรุนแรงมาก ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

๑ เลือดกำเดาออก

             เลือดกำเดาออก เกิดจากการถูกชกต่อย หกล้ม ใช้นิ้วแคะจมูก แล้วทำให้หลอดเลือดฝอยของเยื้อบุจมูกฉีกขาด

วิธีปฐมพยาบาล

๑)  นั่งนิ่ง ๆ  โน้มศีรษะไปข้างหน้าใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชีบีบรูจมูกเข้าหากัน

๒) ไม่ควรนำผ้าหรือสำลียัดเข้ารูจมูกเพื่อห้ามเลือดด้วยตนเอง

๓) ไม่ควรหงายหน้าไปด้านหน้าเพราะเลือดกำเดาจะเข้าไปทางคอเข้ากระเพาะอาหาร จนเกิดอาเจียนได้

๒ น้ำร้อนลวก

น้ำร้อนลวก เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะยกหรือถ่ายเทของร้อน เช่น น้ำต้ม น้ำแกง น้ำมัน เป็นต้น

วิธีปฐมพยาบาล

๑) ถ้าถูกน้ำร้อนลวกไม่รุนแรง ให้แช่บาดแผลในน้ำเย็นสักครู่หรือใช้ผ้าชุบน้ำเย็นโปะไว้ เพื่อลดความร้อนบริเวณนั้น แล้วทายารักษาแผลน้ำร้อนลวก

๒) ถ้าถูกน้ำร้อนลวกรุนแรง ให้รีบพาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันที

๓) สิ่งแปลกปลอมเข้าตา

สิ่งแปลกปลอม เช่น เศษฝุ่นละออง ขนตา เป็นต้น เข้าไปในเปลือกตาหรือลูกตา แล้วเกิดอาการระคายเคือง เจ็บตา น้ำตาไหล

วิธีปฐมพยาบาล

๑) ไม่ควรขยี้ตา ให้ลืมตาในน้ำสะอาดแทนแล้วกรอกตาไปมาจนสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมา

๒) ถ้ามองเห็นสิ่งแปลกปลอมอยู่ ให้เปิดเปลือกตาขึ้น ใช้มุมผ้าบางๆ ที่สะอาดหรือใช้สำลีพันปลายไม้เขี่ยออก

๓) ถ้าสิ่งแปลกปลอมฝังคาอยู่ในตา ไม่ควรเขี่ยออก แต่ให้ใช้ผ้าก๊อซสะอาดปิดตา แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล

๔ ผู้บาดเจ็บถูกควันหรือไอพิษ

ผู้บาดเจ็บสูดดมก๊าซหุงต้น ควันแอมโมเนียจากเครื่องทำความเย็นไอเสียจากรถยนต์ และควันจากเพลิงไหม้

วิธีปฐมพยาบาล

๑) ให้รีบพาผู้บาดเจ็บหนีออกมาอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์

๒) ถ้าผู้บาดเจ็บแสบตา มีน้ำตาไหลให้ใช้น้ำสะอาดล้างตามาก ๆ

๓) ถ้าผู้บาดเจ็บหายใจไม่ออกควรรีบทำการผายปอดให้ผู้ป่วยทันทีแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

๕ ผู้บาดเจ็บโดนสารเคมี

สารเคมี เช่น โซดาไฟ น้ำยาขัดห้องน้ำ เป็นต้น อาจมาถูกผิวหนังแล้วทำให้ผู้ที่ถูกสารเคมีเกิดอาการต่าง ๆ เช่น ผิวหนังปวดแสบปวดร้อนและบวม เป็นแผลไหม้พุพอง เป็นต้น

วิธีปฐมพยาบาล

๑) ถ้าสารเคมีถูกเสื้อผ้า ให้ถอดหรือตัดเสื้อผ้าส่วนนั้นออกโดยเร็ว

๒) ถ้าสารเคมีเข้าตา ให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด แล้วไปพบแพทย์

๓) ถ้าสารเคมีโดนผิวหนัง ให้แช่หรือจุ่มอวัยวะส่วนนั้นลงในอ่างหรือเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลชะล้างตรงบริเวณนั้นนาน ๆ

๔) ถ้าบาดแผลไม่ลึกให้ทำแผล แต่ถ้าลึกมากควรรีบไปพบแพทย์

๖ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ผู้ให้การปฐมพยาบาลต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องไม่ให้ผู้บาดเจ็บได้รับอันตรายเพิ่มมากขึ้น

วิธีเคลื่อนย้าย

การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากที่เกิดเหตุมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับสภาพของผู้บาดเจ็บ และอาการของผู้บาดเจ็บ ดังนี้

๑) ถ้าผู้บาดเจ็บเป็นเด็กหรือเป็นผู้ที่มีน้ำหนักตัวไม่มาก ให้ใช้วิธีอุ้มไป

๒) ถ้าผู้ป่วยบาดเจ็บเล็กน้อยและรู้สึกตัวดี ให้ผู้ปฐมพยาบาลจับแขนของผู้บาดเจ็บพาดบ่า ใช้มืออีกข้างหนึ่งโอบเอวและพยุงเดิน โดยก่อนเคลื่อนย้ายต้องบอกผู้บาดเจ็บเสมอว่าจะไปทางด้านใด

๓) ถ้าผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวและใช้แขนทั้งสองได้ใช้วิธีอุ้มประสานแคร่ คือ ผู้ให้การปฐมพยาบาลใช้มือขวาจับที่ข้อมือซ้ายของตน และใช้มือซ้ายจับที่ข้อมือขวาของผู้ปฐมพยาบาลอีกคน แล้วให้ผู้บาดเจ็บนั่ง เอาแขนพาดจับบ่าผู้ช่วยเหลือ แล้วให้ผู้ช่วยเหลือเดินหน้าไปทางทิศเดียวกัน


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์
จากหนังสือ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๓ พิมพ์ครั้งที่ ๒

 

[member_id] => MEM0000060 [add_date] => 2009-10-22 13:53:55 [security_code] => [mul_source_id] => [mul_type_id] => [cms_subject] => [mul_shortdesc] => [cms_file_path] => [cms_file_name] => [mul_thumbnail_file] => [mul_image_file] => ) [link_social] => http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/1667-00/ [bg_bar] => cms_template_knowledge_bg_gray [cms_arrow] => cms_gray_arrow.png [member_thumbnail] => เข้าสู่ blog ของ  [member_name] => ทีมงานทรูปลูกปัญญา [member_name_no_link] => ทีมงานทรูปลูกปัญญา [post_date] => 22 ตุลาคม 2552 [cms_subject] => การปฐมพยาบาล [relate_xml] => http://www.trueplookpanya.com/new/xml/relate_cms_content/knowledge/1667/5018/9// [bg_bar_detail] => cms_template_knowledge_bg [bg_bar_color] => cms_template_knowledge_bg_color [cms_category_name] => ความปลอดภัยในชีวิต [right_menu_relate_view_all] => http://www.trueplookpanya.com/new/knowledge_list/all-5000/ [cat_parent_id] => สุขศึกษาและพลศึกษา [cat_box_name] => สุขศึกษาและพลศึกษา [poster] => /data/product/media//_320x240.png [vdo] => [check_hd] => [facebook_filename] => http://www.trueplookpanya.com/data/product/media//_320x240.png [views] => 6,605 [same_content_id] =>
การปฐมพยาบาล
459 views | 2 ส.ค. 57
mbmay
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ต้องรู้ เมื่อน้ำท่วม
6,837 views | 31 ต.ค. 54
Noo_Wow
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด
การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตอนที่ 1
การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตอนที่ 2
การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก ตอนที่ 2
การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก ตอนที่ 1
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยขาหัก
7,087 views | 23 ธ.ค. 53
comkit987
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุ
การปฐมพยาบาลหัวแตก
[member_relate_content] =>
สิทธิของเรา
สารเคมี
อุบัติเหตุจากการเดินทาง
สารเสพติด
[icon_level] => [tag] =>
การปฐมพยาบาล
[exam_relate_content] =>
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุ ...
โพส : 8 มิ.ย. 53
33,906 views
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุ ...
โพส : 8 มิ.ย. 53
30,558 views
เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ...
โพส : 27 ม.ค. 53
14,866 views
มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ ...
โพส : 20 ส.ค. 52
21,006 views
วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่6
โพส : 30 ก.ย. 52
20,427 views
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ...
โพส : 13 ธ.ค. 56
19,417 views
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ...
โพส : 19 มิ.ย. 57
6,785 views
เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ...
โพส : 24 มี.ค. 53
43,811 views
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุ ...
โพส : 8 มิ.ย. 53
30,558 views
วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่21
โพส : 14 ต.ค. 52
13,422 views
วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่28
โพส : 15 ต.ค. 52
82,282 views
วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่27
โพส : 15 ต.ค. 52
18,566 views
เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ...
โพส : 27 ม.ค. 53
14,866 views
เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ...
โพส : 27 ม.ค. 53
11,374 views
วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ...
โพส : 17 ส.ค. 52
13,033 views
วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่7
โพส : 30 ก.ย. 52
16,266 views
วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่23
โพส : 14 ต.ค. 52
13,590 views
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุ ...
โพส : 8 มิ.ย. 53
33,906 views
มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ ...
โพส : 19 ส.ค. 52
10,483 views
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุ ...
โพส : 30 มี.ค. 53
15,725 views
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุ ...
โพส : 30 มี.ค. 53
35,822 views
[media_type] => [playerID] => vdo_player [page_keyword] => การปฐมพยาบาล : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม [page_description] => การปฐมพยาบาล ในชีวิตประจำวัน คนเราอาจพบเจอกับผู้ได้รับบาดเจ็บต่าง ๆ ซึ่งผู้บาดเจ็บเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยดังนั้นการช่วยเหลือเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ช่ว ... [page_title] => การปฐมพยาบาล : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม [facebook_status] => show [facebook_adminid] => 100000680692180 [facebook_subject] => การปฐมพยาบาล : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม [facebook_type] => movie [facebook_link] => http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/1667-00 [facebook_sitename] => Trueplookpanya.com [facebook_des] => การปฐมพยาบาล ในชีวิตประจำวัน คนเราอาจพบเจอกับผู้ได้รับบาดเจ็บต่าง ๆ ซึ่งผู้บาดเจ็บเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยดังนั้นการช่วยเหลือเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ช่ว ... [facebook_filename_vdo] => http://www.trueplookpanya.com/new/includes/media/jw_player.swf?config=http://www.trueplookpanya.com/new/xml/gen_xml_cms/knowledge/1667/00/ [facebook_box] =>
คลังความรู้ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
) --> การปฐมพยาบาล : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

การปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาล

ในชีวิตประจำวัน คนเราอาจพบเจอกับผู้ได้รับบาดเจ็บต่าง ๆ ซึ่งผู้บาดเจ็บเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยดังนั้นการช่วยเหลือเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ช่วยเหลือควรทำ

             ลองคิดดูสิว่า ถ้าเราพบผู้บาดเจ็บ เราควรทำอย่างไร

             ๑ ตั้งสติให้มั่นคง ไม่ตกใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

             ๒ ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเราก่อน

             ๓ พิจารณาว่า เรามีความรู้เพียงพอที่จะช่วยเหลือหรือไม่

             ๔ พิจารณาผู้บาดเจ็บว่าได้รับบาดเจ็บมากน้อยเพียงใด และควรช่วยเหลือส่วนใดก่อน

             ๕ ถ้ามีบาดแผลรุนแรงมาก ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

๑ เลือดกำเดาออก

             เลือดกำเดาออก เกิดจากการถูกชกต่อย หกล้ม ใช้นิ้วแคะจมูก แล้วทำให้หลอดเลือดฝอยของเยื้อบุจมูกฉีกขาด

วิธีปฐมพยาบาล

๑)  นั่งนิ่ง ๆ  โน้มศีรษะไปข้างหน้าใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชีบีบรูจมูกเข้าหากัน

๒) ไม่ควรนำผ้าหรือสำลียัดเข้ารูจมูกเพื่อห้ามเลือดด้วยตนเอง

๓) ไม่ควรหงายหน้าไปด้านหน้าเพราะเลือดกำเดาจะเข้าไปทางคอเข้ากระเพาะอาหาร จนเกิดอาเจียนได้

๒ น้ำร้อนลวก

น้ำร้อนลวก เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะยกหรือถ่ายเทของร้อน เช่น น้ำต้ม น้ำแกง น้ำมัน เป็นต้น

วิธีปฐมพยาบาล

๑) ถ้าถูกน้ำร้อนลวกไม่รุนแรง ให้แช่บาดแผลในน้ำเย็นสักครู่หรือใช้ผ้าชุบน้ำเย็นโปะไว้ เพื่อลดความร้อนบริเวณนั้น แล้วทายารักษาแผลน้ำร้อนลวก

๒) ถ้าถูกน้ำร้อนลวกรุนแรง ให้รีบพาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันที

๓) สิ่งแปลกปลอมเข้าตา

สิ่งแปลกปลอม เช่น เศษฝุ่นละออง ขนตา เป็นต้น เข้าไปในเปลือกตาหรือลูกตา แล้วเกิดอาการระคายเคือง เจ็บตา น้ำตาไหล

วิธีปฐมพยาบาล

๑) ไม่ควรขยี้ตา ให้ลืมตาในน้ำสะอาดแทนแล้วกรอกตาไปมาจนสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมา

๒) ถ้ามองเห็นสิ่งแปลกปลอมอยู่ ให้เปิดเปลือกตาขึ้น ใช้มุมผ้าบางๆ ที่สะอาดหรือใช้สำลีพันปลายไม้เขี่ยออก

๓) ถ้าสิ่งแปลกปลอมฝังคาอยู่ในตา ไม่ควรเขี่ยออก แต่ให้ใช้ผ้าก๊อซสะอาดปิดตา แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล

๔ ผู้บาดเจ็บถูกควันหรือไอพิษ

ผู้บาดเจ็บสูดดมก๊าซหุงต้น ควันแอมโมเนียจากเครื่องทำความเย็นไอเสียจากรถยนต์ และควันจากเพลิงไหม้

วิธีปฐมพยาบาล

๑) ให้รีบพาผู้บาดเจ็บหนีออกมาอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์

๒) ถ้าผู้บาดเจ็บแสบตา มีน้ำตาไหลให้ใช้น้ำสะอาดล้างตามาก ๆ

๓) ถ้าผู้บาดเจ็บหายใจไม่ออกควรรีบทำการผายปอดให้ผู้ป่วยทันทีแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

๕ ผู้บาดเจ็บโดนสารเคมี

สารเคมี เช่น โซดาไฟ น้ำยาขัดห้องน้ำ เป็นต้น อาจมาถูกผิวหนังแล้วทำให้ผู้ที่ถูกสารเคมีเกิดอาการต่าง ๆ เช่น ผิวหนังปวดแสบปวดร้อนและบวม เป็นแผลไหม้พุพอง เป็นต้น

วิธีปฐมพยาบาล

๑) ถ้าสารเคมีถูกเสื้อผ้า ให้ถอดหรือตัดเสื้อผ้าส่วนนั้นออกโดยเร็ว

๒) ถ้าสารเคมีเข้าตา ให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด แล้วไปพบแพทย์

๓) ถ้าสารเคมีโดนผิวหนัง ให้แช่หรือจุ่มอวัยวะส่วนนั้นลงในอ่างหรือเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลชะล้างตรงบริเวณนั้นนาน ๆ

๔) ถ้าบาดแผลไม่ลึกให้ทำแผล แต่ถ้าลึกมากควรรีบไปพบแพทย์

๖ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ผู้ให้การปฐมพยาบาลต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องไม่ให้ผู้บาดเจ็บได้รับอันตรายเพิ่มมากขึ้น

วิธีเคลื่อนย้าย

การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากที่เกิดเหตุมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับสภาพของผู้บาดเจ็บ และอาการของผู้บาดเจ็บ ดังนี้

๑) ถ้าผู้บาดเจ็บเป็นเด็กหรือเป็นผู้ที่มีน้ำหนักตัวไม่มาก ให้ใช้วิธีอุ้มไป

๒) ถ้าผู้ป่วยบาดเจ็บเล็กน้อยและรู้สึกตัวดี ให้ผู้ปฐมพยาบาลจับแขนของผู้บาดเจ็บพาดบ่า ใช้มืออีกข้างหนึ่งโอบเอวและพยุงเดิน โดยก่อนเคลื่อนย้ายต้องบอกผู้บาดเจ็บเสมอว่าจะไปทางด้านใด

๓) ถ้าผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวและใช้แขนทั้งสองได้ใช้วิธีอุ้มประสานแคร่ คือ ผู้ให้การปฐมพยาบาลใช้มือขวาจับที่ข้อมือซ้ายของตน และใช้มือซ้ายจับที่ข้อมือขวาของผู้ปฐมพยาบาลอีกคน แล้วให้ผู้บาดเจ็บนั่ง เอาแขนพาดจับบ่าผู้ช่วยเหลือ แล้วให้ผู้ช่วยเหลือเดินหน้าไปทางทิศเดียวกัน


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์
จากหนังสือ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๓ พิมพ์ครั้งที่ ๒

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน