เฉลยข้อสอบ เซต คณิตศาสตร์ ม.4
เฉลยข้อสอบ โจทย์ แบบฝึกหัด เซต เฉลยโดยพี่โต๋แห่ง Dektalent.com ข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบ Entrance คณิตศาสตร์ ก ปี 2540 เป็นตัวอย่างข้อสอบ 1 ข้อ ที่พี่นำมาลงใน Youtube อยากดูข้อสอบเซต ข้ออื่นๆ และบทอื่นๆ ทั้งปีเก่า ปีใหม่ สามารถดูได้ที่เว็บ http://www.dektalent.com/ ค่ะ
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง