อุบัติเหตุจากการเดินทาง

อุบัติเหตุจากการเดินทาง

ในปัจจุบัน คนเรามีการเดินทางตามสถานที่ต่าง ๆ ตลอดเวลาการเดินทางแต่ละครั้ง อาจเดินทางด้าวยเท้า รถ เรือ หรือเครื่องบิน บางครั้งอาจเดินทางได้ราบรื่น แต่บางครั้งอาจพบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขณะเดินทางได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สิน ได้รับบาดเจ็บจนถึงเสียชีวิตได้ โดยที่เรียกเหตุการณ์นี้ว่า อุบัติเหตุจากการเดินทาง

๑ อุบัติเหตุจากการเดินทางทางบก

             อุบัติเหตุจากการเดินทางทางบก เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะเดินทางด้วยเท้าตามถนน หรือโดยสารรถต่าง ๆ เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ดังนี้

             - เกิดจากความประมาท ความคึกคะนอง เช่น รถฝ่าไฟแดง

             - เกิดจากขาดความรู้ ความชำนาญ เช่น ผู้ขับขี่ไม่ชำนาญทาง

             - เกิดจากการไม่ปฎิบัติตามกฏจราจรและข้อบังคับเรื่องความปลอดภัย เช่น ขับรถด้วยความเร็วเกินอัตราที่กำหนด

             - เกิดจากสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมของผู้ขับขี่ เช่น ผู้ขับขี่เมาสุรา

             - เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่ไม่ดี เช่น ถนนลื่น

๑) ข้อควรปฎิบัติขณะเดินทางตามถนน ควรปฎิบัติ ดังนี้

             - เดินบนทางเท้าชิดด้านใน แต่ถ้าไม่มีทางเท้า ควรเดินชิดไหล่ทางด้านขวา เพื่อให้เห็นรถที่สวนมา

             - ควรเดินข้ามถนนตรงบริเวณทางข้าม ได้แก่ ทางม้าลายสะพานลอย และก่อนข้ามถนนมองถนนให้แน่ใจ โดยมองขวา มองซ้าย มองขวา ว่าปลอดภัย แล้วจึงข้าม

             - สวมใส่เสื้อผ้าสีขาวหรือสีสว่างขณะเดินบนถนนกลางคืนเพื่อให้ผู้ขับขี่รถสามารถเห็นได้ชัดเจน

             - ไม่วิ่งเล่นหรือผลักเพื่อนขณะเดินทางตามถนน

๒) ข้อควรปฏิบัติขณะเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟควรปฎิบัติ ดังนี้

             - ยืนคอยรถโดยสารต่าง ๆ ที่ป้ายหยุดรถโดยสารบนทางเท้าและห่างขอบทางเข้าไปด้านใน

             - ถ้าเป็นรถไฟฟ้าควรยืนรอหลังเส้นเหลืองที่พื้นชานชลา

             - เมื่อรถโดยสารมาจอดชิดขอบทางและจอดสนิท ควรรอให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อน แล้วจึงขึ้นไป

             - ขึ้นหรอลงรถให้เป็นระเบียบ ไม่ควรผลักกัน

             - เมื่อขึ้นรถแล้ว ควรหาที่นั่ง แต่ถ้ารถไม่มีที่ว่าง ควรจับราวหรือพนักพิงให้มั่นคง

             - ไม่ควรยืนใกล้ประตูรถหรือยืนห้อยโหนอยู่ที่ประตูรถ

             - ถ้าพบคนชรา ควรให้คนชราขึ้นรถก่อน หรือลุกให้นั่ง

             - ถ้าต้องการลงจากรถโดยสารควรกดกริ่งให้สัญญาณกับพนักงานขับรถแล้วไปยืนคอยที่ประตูรถ

             - ลงรถเมื่อรถจอดชิดขอบทางและหยุดสนิทก่อน

             - ถ้าโดยสารรถไฟหรือรถไฟฟ้า ห้ามลงไปบนรางรถไฟ

๓) ข้อควรปฎิบัติในการขับขี่รถ ควรปฎิบัติ ดังนี้

             (๑) ปฎิบัติตามกฏจราจรเพื่อความปลอดภัย

                  ๑ สัญญาณไฟ เป็นสัญญาณที่ใช้ควบคุมการจราจรโดยมีโคมสัญญาณอย่างน้อย ๓ ดวง คือ สัญญาณสีแดง สีเหลืองอำพัน และสีเขียว ซึ่งแต่ละดวงมีความหมาย ดังนี้

                             สีแดง                  หมายถึง            รถทุกคันต้องหยุด

                             สีเหลืองอำพัน        หมายถึง            รถทุกคันเตรียมจะหยุด

                             สีเขียว                 หมายถึง            รถทุกคันผ่านไปได้

             (๒) สวมหมวกกันน็อกและคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่รถ

             (๓) ให้สัญญาณมือหรือสัญญาณไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวทุกครั้ง

             (๓) ให้สัญญาณมือหรือสัญญาณไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวทุกครั้ง

             (๔) ไม่ขับขี่ตัดหน้าคันอื่นอย่างกระชั้นชิดหรือแซงสวนเลน

             (๕) ไม่ดื่มสุรา หรือเสพสารเสพติดขณะขับขี่รถ

๒ อุบัติเหตุจากการเดินทางทางน้ำ

             อุบัติเหตุจากการเดินทางทางน้ำมีหลายอย่าง เช่น เรือล่ม ผู้โดยสารจมน้ำ เป็นต้น ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เรือชนกัน เรือมีการบรรทุกคนหรือสิ่งของเกินอัตรา เรือรั่วหรือชำรุด เป็นต้น

             ข้อควรปฏิบัติขณะเดินทางทางน้ำ

             (๑) ขณะรอลงเรือควรรอที่ฝั่งหรือบนท่า

             (๒) ขณะขึ้นลงเรือควรรอให้เรือจอดเทียบท่าเรียบร้อยก่อน

             (๓) เมื่อลงเรือแล้วควรเดินเข้าไปในตัวเรือ ไม่ควรนั่งที่กราบเรือ

             (๔) ถ้าโดยสารเรือทางไกล ควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง

             (๕) ผู้ที่โดยสารเรือเป็นประจำ ควรมีทักษะในการว่ายน้ำ

             (๖) ไม่ควรโดยสารเรือที่บรรทุกน้ำหนักเต็มอัตราแล้ว

๓ อุบัติเหตุจากการเดินทางทางอากาศ

             อุบัติเหตุจากการเดินทางทางอากาศ เช่น เครื่องบินตก อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ สภาพเครื่องบินที่ชำรุด สภาพอากาศที่มีพายุ

             ข้อควรปฎิบัติขณะโดยสารเครื่องบิน

             (๑) ปฎิบัติตามกฏ ระเบียบ ของการขึ้นเครื่องบินอย่างเคร่งครัด

             (๒) คาดเข็มขัดประจำที่นั่งขณะเครื่องบินกำลังบินขึ้นหรือบินลง

             (๓) ถ้ามีปัญหา ควรขอความช่วยเหลือจากพนักงานบนเครื่องบิน

๔  การสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือ

             เมื่อคนเราต้องพบเจอกับอุบัติเหตุต่าง ๆทั้งเกิดกับตัวเองและผู้อื่นเราจึงต้องมีการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ดังนี้

             ๑) ร้องขอความช่วยเหลือ ด้วยคำว่า ช่วยด้วย ๆ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงช่วยเหลือ

             ๒) ทำสัญญาณท่าทาง เช่น โบกมือ ปรบมือ กระแทกเท้า เป็นต้น

             ๓) โทรศัพท์แจ้งเหตุ โทรศัพท์ไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยแจ้งลักษณะที่เกิดขึ้น สถานที่เกิดเหตุ

             เมื่อเกิดเหตุที่ไม่ปลอดภัยต่อตนเองหรือผู้อื่น นักเรียนอาจขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานนีตำรวจ โรงพยาบาลหน่วยดับเพลิง ที่ว่าการอำเภอ หน่วยกู้ภัย เป็นต้น


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์
จากหนังสือ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๓ พิมพ์ครั้งที่ ๒

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน