ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การคิดวิเคราะห์จากการฟัง หรือการอ่าน

การคิดวิเคราะห์จากการฟังหรือการอ่าน เป็นการคิดใคร่ครวญโดยการแยกความคิดเป็นส่วนๆ เพื่อประเมินค่า ตัดสินใจ หรือหาคุณค่าจากสิ่งที่ได้ฟังหรืออ่าน

ตัวอย่าง วิธีการคิดวิเคราะห์จากการอ่านข้อความ
           คนที่ประพฤติตนอย่างผู้มีคุณธรรม ย่อมทำให้สังคมมีความสุข
     ๑. หาคำหลักของข้อความดังกล่าว ได้แก่
         -  ประพฤติตน     -  คุณธรรม     -  ความสุข
     ๒. นำคำหลักมาคิดวิเคราะห์ แล้วอธิบายเหตุผลให้ชัดเจน ดังนี้
         คนที่ประพฤติตนอย่างผู้มีคุณธรรม เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และขยันหมั่นเพียร เป็นต้น ซึ่งเมื่อเราประพฤติตน หมายถึง กระทำตนอย่างผู้มีคุณธรรม ย่อมจะทำให้สังคมไม่เกิดความเดือดร้อน ซึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันได้อย่างมี ความสุข นั่นเอง

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๕. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน