การประดิษฐ์ของเล่นจากใบมะพร้าว จั๊กจั่น

การประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ จั๊กจั่น

วัสดุอุปกรณ์
1. ใบมะพร้าว 2 ใบ
2. มีดเล็ก 1 เล่ม

วิธีการเล่น
ใช้มือจับก้านมะพร้าวแล้วหมุนเป็นวงกลมเหนือศีรษะ จะมีเสียงด้งคล้ายจั๊กจั่นร้อง

ประโยชน์
1. นักเรียนสามารถประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ
2. นักเรียนได้รู้จักของเล่นจากภูมิปัญญาของคนสมัยก่อน
3. นักเรียนภูมิใจในผลงานของตนเอง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง