การนับเลขภาษาญี่ปุ่น

การนับเลขภาษาญี่ปุ่น
แบ่งปันผ่าน ตู้ปลูกปัญญา โดย
พิษณุกรณ์ เต็มปัน
กษพร เอกก้านตรง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง